ONR odpowiada na apel wnuczki rotmistrza Witolda Pileckiego

ONR odpowiada na apel wnuczki rotmistrza Witolda Pileckiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rotmistrz Witold Pilecki
Rotmistrz Witold Pilecki Źródło:Wikipedia / fot. creative commons/
Obóz Narodowo-Radykalny wydał oświadczenie w związku z apelem wnuczki rotmistrza Witolda Pileckiego, Beaty Pileckiej-Różyckiej, która zwróciła się do ONR z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania wizerunku jej dziadka "dla własnych partykularnych interesów i rozgrywek". Treść pisma ONR opublikował portal Niezależna.pl

„Jestem oburzona tym , że w ostatnim czasie środowiska polityczne i narodowe wykorzystują wizerunek i życiorys mojego dziadka dla własnych, partykularnych interesów i rozgrywek. Rtm. Witold Pilecki służył nie Polsce podzielonej , ale Polsce wolnej od uprzedzeń, podziałów i nienawiści. Witold nie dzielił ludzi ze względu na światopogląd i wyznanie, nikogo nie wykluczał. Był człowiekiem wielkiej wiary w Boga i człowieka” – napisała wnuczka rotmistrza Beata Pilecka-Różycka. Do jej słów odnieśli się działacze ONR.

Czytaj też:
Wnuczka rtm. Pileckiego do ONR: Przestańcie wykorzystywać wizerunek mojego dziadka

Przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego twierdzą, że apel wnuczki rtm. Pileckiego przyjęli "z zaskoczeniem" i podkreślają, że jeszcze 24 kwietnia "córka Witolda Pileckiego p. Zofia Pilecka-Optułowicz odnosiła się do naszych działaczy z wielką sympatią, życzliwością i przyjaźnią, a nic nie wskazywało, aby rodzina wielkiego Polaka miała jakiekolwiek zastrzeżenia do kultywowania pamięci historycznej przez młodzież zrzeszoną w ONR".

Narodowcy deklarują, że od wielu lat biorą udział w inicjatywach, których celem jest popularyzacja historii i wielkich polskich bohaterów oraz sami organizują tego typu przedsięwzięcia. ONR zaznacza, że sylwetka rotmistrza Pileckiego powinna być wzorem dla wszystkich Polaków, a Ruchowi jest w szczególności bliska "ze względu na jego wojenne losy ściśle powiązane z przedstawicielami przedwojennych środowisk narodowych, w tym wywodzących się z Obozu Narodowo-Radykalnego".  W dalszej części listu działacze przytaczają powiązania między Pileckim a Narodowcami, m.in. Janem Mosdorfem, pierwszym przywódcą i jednym z twórców przedwojennego ONR.

"Szczególnie bolesne"

"W tym kontekście historycznym szczególnie bolesne jest dla nas stanowisko p. Pileckiej-Różyckiej, którą „oburza” oddawanie czci i honoru jej wielkiemu dziadkowi przez młodych Polaków zrzeszonych w takich organizacjach, jak ONR i Młodzież Wszechpolska. Z niedowierzaniem odebraliśmy też informację, że apel wnuczki Witolda Pileckiego został przesłany do środowisk związanych z tzw. Komitetem Obrony Demokracji, którego przedstawiciele mają w pogardzie polskość, a na swojego patrona obrali Władysława Bartoszewskiego, który – jak w 2014 r. pisał Tadeusz Płużański – miał blokować pośmiertne przyznanie Witoldowi Pileckiemu Orderu Orła Białego, najwyższego odznaczenia państwowego" - zaznaczają na koniec przedstawiciele ONR.

Źródło: Niezalezna.pl