IPN przygotowuje śledztwo w sprawie tzw. "operacji polskiej". NKWD wymordowało wtedy 111 tys. Polaków

IPN przygotowuje śledztwo w sprawie tzw. "operacji polskiej". NKWD wymordowało wtedy 111 tys. Polaków

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pierwsza strona kopii rozkazu nr 00485 otrzymanej przez oddział NKWD w Charkowie
Pierwsza strona kopii rozkazu nr 00485 otrzymanej przez oddział NKWD w Charkowie Źródło: Wikimedia Commons / Domena publiczna
Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje się do śledztwa w sprawie „operacji polskiej”, którą przeprowadziło NKWD w latach 1937-1938. Wówczas doszło zamordowania ponad 110 tys. Polaków, będących obywatelami ZSRR.

W piątek, 18 listopada do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie trafiły materiały dotyczące tzw. "operacji polskiej". Na podstawie tych dokumentów ma zostać wszczęte postępowanie karne w tej sprawie.

Jak ocenia prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, była to największa zbrodnia popełniona na Polakach w historii naszego narodu. – Na początku przyszłego roku podejmiemy decyzję o wszczęciu postępowania karnego w tej sprawie, które będzie jednym z najważniejszych, jakie do tej pory prowadziła prokuratura Instytutu – przewiduje szef pionu śledczego IPN. Celem śledztwa jest ustalenie sprawców, okoliczności zbrodni i oddanie hołdu pomordowanym i ich rodzinom.

Pion śledczy IPN nigdy wcześniej nie prowadził postępowania w sprawie zbrodni NKWD popełnionej na Polakach w latach 1937–1938. Umożliwiła je dopiero nowelizacja ustawy o IPN z tego roku, która przesunęła zakres badań Instytutu od 1917 r. (wcześniej przepisy wyznaczały tę granicę od 1939 r.).

Tzw. "operacja polska"

Zbrodnicze działania funkcjonariuszy sowieckiego państwa komunistycznego polegały na dokonywaniu w latach 1937–1938 represji z przyczyn politycznych i narodowościowych, w tym zabójstw i bezprawnego pozbawienia wolności, wobec ludności polskiej przebywającej na terenie ZSRR, na podstawie Rozkazu Operacyjnego Komisarza Narodowego Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego z dnia 11 sierpnia 1937 roku, wydanego przez Nikołaja Jeżowa.

Wedle danych NKWD we wskazanym okresie zostało aresztowanych, a następnie skazanych 139 835 osób, w tym 111 091 osób skazano na karę śmierci. Likwidacji poddano między innymi działaczy polonijnych, nauczycieli, urzędników, księży, zamożniejszych rolników, pracowników służby leśnej i rzemieślników.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej