Nie żyje Lucjan Wiśniewski "Sęp" - likwidator Polskiego Państwa Podziemnego i powstaniec warszawski

Nie żyje Lucjan Wiśniewski "Sęp" - likwidator Polskiego Państwa Podziemnego i powstaniec warszawski

Dodano: 12
Nie żyje Lucjan Wiśniewski pseudonim “Sęp”, o czym poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. “Sęp” wykonywał wyroki śmierci wydane przez Polskie Państwo Podziemne.

Urodzony w 1925 roku Lucjan Wiśniewski wstąpił w szeregi konspiracji w kwietniu 1941 roku. Został przydzielony do II Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Oddziału Bojowego Kontrwywiadu AK "Wapiennik" - "993 / W" – "Wykonawczy". Zadaniem oddziału było wykonywanie wyroków wydawanych przez sądy Podziemnego Państwa Podziemnego.

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie Lucjan Wiśniewski pseudonim “Sęp” walczył w szeregach Zgrupowania “Radosław”, w batalionie “Pięść” pierwszej kompanii “Zemsta”. Oddział Wiśniewskiego walczył na Woli i Starym Mieście. We wrześniu 1944 roku “Sęp”' został dołączony do kompanii 'Zemsta II” Grupy Kampinos.

Poniżej zamieszczamy film z Archiwum Historii Mówionej stworzony przez Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym “Sęp” opowiada o służbie w charakterze likwidatora Polskiego Państwa Podziemnego.

Źródło: Facebook
 12

Czytaj także