8,5 tys. nazwisk esesmanów upublicznionych. IPN udostępnił bazę o załodze Auschwitz

8,5 tys. nazwisk esesmanów upublicznionych. IPN udostępnił bazę o załodze Auschwitz

Dodano: 45
Brama obozu Auschwitz-Birkenau
Brama obozu Auschwitz-Birkenau Źródło: Newspix.pl / Artur Widak
Instytut Pamięci Narodowej i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu udostępniły bazę danych "Załoga SS KL Auschwitz", zawierającą 8502 rekordów.

Jak czytamy na stronie ipn.gov.pl baza danych "Załoga SS KL Auschwitz" jest wspólnym przedsięwzięciem dr. hab. Aleksandra Lasika oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Początkowo baza, którą tworzył dr Lasik, obejmowała jedynie dane funkcjonariuszy SS z KL Auschwitz-Birkenau. Później powiększono ją o informacje na temat załóg innych obozów - wówczas osiągnęła rozmiar 25 tys. rekordów.

Baza danych zawiera informacje o SS-manach pełniących w KL Auschwitz I-III służbę wartowniczą zorganizowaną w batalion wartowniczy oraz kompanie wartownicze (SS-Totenkopfsturmbann, SS-Totenkopfkompanie), w 6-ciu wydziałach administracji obozowej (Abteilungen I – VI) oraz w wydzielonych i zamiejscowych jednostkach organizacyjnych SS podporządkowanych komendantowi Auschwitz I, jako dowódcy garnizonu SS (SS-Standortälteste). Należały do nich m.in. Instytut Higieny SS (SS-Hygiene Institut der Waffen-SS und Polizei) w Rajsku czy Centralny Zarząd Budowlany SS (SS-Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz O/S), a także filie firm i przedsiębiorstw będących własnością SS.

Baza "Załoga SS KL Auschwitz" jest dostępna na stronie pamiec.pl:

Baza nie obejmuje danych osobowych żołnierzy Wehrmachtu, wykorzystywanych w niektórych komandach zewnętrznych i podobozach jako pomocniczy personel strażniczy, wartowników z 8. kompanii (8. ukrainische Kompanie), składającej się głównie Ukraińców, członków Służby Bezpieczeństwa SS (Sicherheitsdienst) z ośrodka szkoleniowego dla dywersantów Unternehmen Zeppelin (tzw. Vorlager Auschwitz) oraz nadzorczyń SS (SS-Aufseherinnen) i radiotelegrafistek (Nachrichtenmaiden) w służbie SS oraz nienależących do SS sióstr Niemieckiego Czerwonego Krzyża (Deutsche Rotes Kreuz Schwestern).

KL Auschwitz

Konzentrationslager (KL) Auschwitz założony został wiosną 1940 r. w budynkach byłych polskich koszar wojskowych na obrzeżach Oświęcimia, miasta w zachodniej części województwa krakowskiego, które po wybuchu wojny zostało włączone w granice III Rzeszy. Obóz stopniowo rozbudowywano, tworząc ostatecznie z niego kompleks KL Auschwitz I-III. W 1944 r. składał się on z trzech głównych części: Auschwitz I - Stammlager (w Oświęcimiu), Auschwitz II - Birkenau (obok zburzonej i wysiedlonej wsi Brzezinka), Auschwitz III - Monowitz (na terenie zburzonej i wysiedlonej wsi Monowice) oraz ponad 40 podobozów. Kompleks obozowy Auschwitz I-III był największym spośród działających w czasie wojny 29-ciu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na obszarze III Rzeszy i terenach okupowanej przez Niemcy Europy.

W KL Auschwitz zginęło ok. 1 000 000 Żydów, 70 000–75 000 Polaków, 21 000 Romów oraz ok. 15 000 jeńców sowieckich. Łącznie w czasie jego funkcjonowania zamordowano tu ok. 1 100 000 osób.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej