„Europa jest tożsama przez spoiwo, którym jest kultura rozwijana przez Kościół”

„Europa jest tożsama przez spoiwo, którym jest kultura rozwijana przez Kościół”

Dodano: 2
Konferencja Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze
Konferencja Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze / Źródło: PWPW
Ruch Europa Christi wraz z Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy poparciu polskiego rządu promuje idee chrześcijańskiej integracji europejskiej.

Na sympozjum przeprowadzonym, które odbyło się na UKSW, zatytułowanym „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze” rozmawiano o chrześcijańskiej tożsamości Europy. Uczestniczyli w nim m.in: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, ks.inf. Ireneusz Skubiś, promotor Ruchu „Europa Christi” oraz sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski i minister rolnictwa Jan Szyszko. Głównym sponsorem wydarzenia była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. 

– Trzeba mieć świadomość, że Europa jest tożsama przez spoiwo, którym jest kultura rozwijana przez Kościół w ciągu 2 tysięcy lat przy udziale wielkich chrześcijan i świętych – mówił ks. Ireneusz Skubiś. – Kultura ta nieustannie rozpala wszystko, co wielkie, twórcze i służące człowiekowi na ziemi. Aby odbudować chrześcijańską tożsamość Europy, trzeba wzbudzić iskry, które dotrą do każdego jej krańca. Taką małą iskrą niech będzie Ruch Europa Christi – tłumaczył podczas konferencji.

Podczas sympozjum mówiono również o pielęgnowaniu wartości chrześcijańskich w polityce. Jako przykład dwóch mężów stanu i jednocześnie wierzących katolików, przedstawiono Włocha Alcide de Gasperi oraz Niemca Roberta Schumana. Obydwaj pracowali na rzecz zjednoczenia Europy po drugiej wojnie światowej.

– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wpiera tego typu inicjatywy, ponieważ idea Europy Christi jest bliska sposobowi prowadzenia biznesu. Ewangelia i nauka społeczna kościoła dają fundament pod to, jak cele biznesowe powinny być realizowane w otoczeniu społecznym, gospodarczym, etycznym – mówił prezes PWPW Piotr Woyciechowski. – Jako członkowie zarządu spółki PWPW w pełni się z tym zgadzamy i utożsamiamy się z tymi wartościami. Uważamy, że szereg zjawisk globalnych związanych z kryzysem ekonomicznym, tąpnięciem w roku 2008 systemu finansowego wynika z negatywnej etyki biznesu. Jest ona nastawiona na bezwzględny zysk, pogardzanie człowiekiem i hedonizm – tłumaczył prezes Woyciechowski. Dodał również, że zdaniem zarządu PWPW każda normalna działalność gospodarcza powinna widzieć człowieka, jego pracę oraz umiarkowany zysk. Podkreślił, że Europa Christi, jako odwołanie się do korzeni chrześcijańskiej Europy może we współczesnym świecie dawać wytyczne, jak prowadzić działalność gospodarczą.

Źródło: WPROST.pl
+
 2

Czytaj także