Stan wojenny planowano już w 1980 roku. WBH odtajnia dokumenty

Stan wojenny planowano już w 1980 roku. WBH odtajnia dokumenty

Dodano: 15
Wojciech Jaruzelski
Wojciech Jaruzelski / Źródło: Newspix.pl / MICHAL FLUDRA
Kolejne odtajnione przez Wojskowe Biuro Historyczne dokumenty zadają kłam twierdzeniom, jakoby wprowadzenie stanu wojennego było podyktowane chęcią przeciwdziałania sowieckiej interwencji? Z archiwaliów wynika, że o wprowadzeniu stanu wojennego dyskutowano na najwyższych szczeblach władzy na ponad rok przed 13 grudnia 1981 roku.

Wojskowe Biuro Historyczne odtajniło kolejny dokument z czasów PRL. Tym razem jest to protokół z posiedzenia Komitetu Obrony Kraju z listopada 1980 roku. Wynika z niego, że generał Wojciech Jaruzelski, ówczesny minister obrony narodowej, poinformował, że gotowe są dokumenty wprowadzające stan wojenny, jednak konieczne jest ich „operatywne dopracowanie”. Według WBH, odtajnione akta udowadniają, iż 12 listopada 1980 roku gen. Wojciech Jaruzelski „referował swój plan wprowadzenia stanu wojennego”.

Treść ujawnionego protokołu

twitter

„Zastępca Przewodniczącego KOK (Komitetu Obrony Kraju – red.) do spraw Sił Zbrojnych i planowania strategiczno-obronnego gen. armii Wojciech Jaruzelski zaproponował przewidzieć powołanie Rady Obrony PRL na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny, z założeniem możliwości jej działania w okresie pokoju stosownie do potrzeb, przy zachowaniu dotychczasowej działalności Komitetu Obrony Kraju W przedmiocie kierownictwa wojewódzkich komitetów obrony zaproponował powierzenie funkcji przewodniczących tych komitetów – wojewodom/równorzędnym/, a funkcji zastępców przewodniczących komitetów – sekretarzom komitetów wojewódzkich PZPR. W dalszej części stwierdził, iż został przygotowany zestaw niezbędnych projektów dokumentów prawnych dotyczących stanu wojennego, które po operatywnym dopracowaniu, zapewniałoby możliwości uruchomienia przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem tego stanu. Niezbędne jest jednak dopracowanie ostatecznych rozwiązań normatywnych w kwestii skutków wprowadzenia tego stanu, od strony nakładania dodatkowych obowiązków i ograniczenia konstytucyjnych praw obywatelski W powyższych sprawach Szef Sztabu Generalnego WP, Sekretarz KOK, Minister Spraw Wewnętrznych oraz inne właściwe organy państwowe powinny opracować projekty dokumentów, w tym akty prawne, które zostałyby rozpatrzone na kolejnych posiedzeniach Komitetu Obrony Kraju” - stanowi opublikowany fragment odtajnionego dokumentu.

Czym był KOK

Komitet Obrony Kraju funkcjonował w latach 1959-2003. W okresie PRL, do roku 1990, działał przy Radzie Ministrów. Jego zadaniem, a zarazem uprawnieniem, była koordynacja i nadzorowanie zadań związanych z obronnością przez organy państwowe. W momencie wprowadzenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa miał przejąć władzę. W jego skład wchodziło kierownictwo PZPR oraz rząd.

Stan wojenny

Stan wojenny wprowadzono w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Władzy nie przejął jednak Komitet Obrony Kraju, ale Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, powołana na mocy decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego Na jej czele stanął gen. Wojciech Jaruzelski, ówczesny I sekretarz KC PZPR, premier oraz minister obrony narodowej. Wprowadzenie stanu wojennego zdusiło rozwój Solidarności zalegalizowanej po strajkach Sierpnia 1980 roku. w szczytowym okresie należało do niej 10 milionów obywateli PRL.

Decyzja o stanie wojennym wywołuje wciąż spory historyczne i polityczne – czy wprowadzenie stanu wojennego uchroniło Polskę przed interwencją sowiecką, czy miało za zadanie ugruntować władzę komunistów na terenie kraju. Najnowsze dokumenty nie odpowiadają wprost na to pytanie, jednak wskazują, że już kilka miesięcy po rozpoczęciu tzw. „karnawału Solidarności”, na najwyższych szczeblach władzy komunistycznej prowadzono rozmowy o ograniczeniu praw obywatelskich poprzez wprowadzenie stanu wojennego.

Źródło: WPROST.pl / WBH
 15

Czytaj także