Archeolodzy znaleźli zaginione biblijne miasto. Czy to dowód na historyczność króla Dawida?

Archeolodzy znaleźli zaginione biblijne miasto. Czy to dowód na historyczność króla Dawida?

Dodano: 1
Archeolodzy odnaleźli biblijne miasto
Archeolodzy odnaleźli biblijne miasto Źródło: YouTube
Międzynarodowy zespół archeologów odnalazł zaginione biblijne miasto Ziklag. To tam młody Dawid, zanim został królem Izraela miał uciec przed królem Saulem. Odnalezione przez archeologów ślady, w dużej mierze zgadzają się z biblijnym opisem miasta.

O odkryciu poinformował „Times of Israel”. Zgodnie ze wspólnym komunikatem prasowym Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Izraelskiego Urzędu Starożytności archeolodzy odkryli na stanowisku Khirbet a-Ra'i pozostałości filistyńskiego miasta z XII wieku p.n.e., które z dużym prawdopodobieństwem jest zaginionym biblijnym Ziklagiem.

Miasto Ziklag pojawia się w kilku miejscach w Biblii. Pierwsza księga Samuela opisuje, że to właśnie tam uciekł przed królem Saulem przyszły król Dawid. Dawid na tron wstąpił właśnie po pobycie w tym filistyńskim mieście.

Przez dziesięciolecia archeolodzy szukali lokalizacji nieuchwytnego Ziklagu, jednak żadne z wskazywanych wcześniej miejsc nie odnaleziono śladów kultury filistyńskiej. Takie ślady odnaleziono na stanowisku Khirbet a-Ra'i.

W mieście odnaleziono masywne konstrukcje kamienne i typowe filistyńskie artefakty kulturowe, w tym stylizowaną ceramikę złożoną zgodnie z tradycją w ofierze pod podłogą budynku. Jednak ceramika podobna do tej znalezionej w innych filistyńskich miastach (Aszdodzie, Aszkelonie, Ekronie czy Gat) to nie jedyny dowód na to, że odnalezione miasto to Ziglak.

Według Biblii, Dawid spędził w mieście 14 miesięcy pod patronatem filistyńskiego króla Akisza z Gat, z 600 jego ludźmi i ich rodzinami, i użył go jako bazy do najazdu na sąsiednie ludy. Później miasto miało być zrównane z ziemią przez Amalekitów. I rzeczywiście w odnalezionym mieście archeolodzy znaleźli ślady wielkiego intensywnego pożaru, który je zniszczył, datowane właśnie na czasy biblijnego Dawida.

Później, w Księdze Nehemiasza, miasto jest wspomniane ponownie jako baza dla Żydów, którzy powrócili z Babilonu. I ponownie, na śladach dawnej filistyńskiej osady odnaleziono ślady wiejskiej osady z X wieku pne.

Zgodnie z komunikatem prasowym datowanie metoda węgla C-14 potwierdza ustalenia archeologów. Odkrycie dostarcza nowych dowodów i może ożywić dyskusje o historyczności króla Dawida i jego panowania nad Judeą.

Czytaj też:
Polscy archeolodzy odkryli kilkadziesiąt mumii obok najstarszej piramidy świata

Źródło: The Times of Israel