Piastowski książę, który dążył do zjednoczenia Polski. Niedługo po koronacji został zamordowany

Piastowski książę, który dążył do zjednoczenia Polski. Niedługo po koronacji został zamordowany

Dodano: 
Śmierć Przemysła II na obrazie Wojciecha Gorsona
Śmierć Przemysła II na obrazie Wojciecha Gorsona Źródło:Wikimedia Commons / domena publiczna
Mimo że nie udało mu się zjednoczyć wszystkich polskich ziem po rozbiciu dzielnicowym, 26 czerwca 1295 roku Przemysł II został koronowany na pierwszego od ponad 200 lat króla Polski. Niedługo później został zamordowany, stając się męczennikiem idei zjednoczenia.

Przemysł II urodził się 14 października 1257 r., był synem Przemysła I i Elżbiety — córki Henryka Pobożnego. 26 czerwca 1295 roku piastowski książę został koronowany w gnieźnieńskiej archikatedrze na króla Polski.

Mimo że władza króla nie obejmowała wszystkich ziem Polski (w skład królestwa wchodziły tylko Wielkopolska i Pomorze), to dzieło zjednoczenia zostało podjęte, a korona Bolesława Śmiałego po przeszło dwustu latach znów spoczęła na skroniach Piasta. Na królewskiej pieczęci znalazł się napis: „Sam Wiekuisty zwrócił Polskom zwycięskie znaki”. Koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka, gorący orędownik polskości, polszczyzny i idei zjednoczenia Polski.

Niedługo cieszył się Przemysł królewską koroną. W popielec 8 lutego 1296, gdy wszyscy spali po zapustach (ostatkach), do zamku w Rogoźnie wkradli się Brandenburczycy. Ranny król został pojmany i uprowadzony. Porywacze porzucili wykrwawione ciało po drodze. Choć brak na to dowodów, jako współwinnych zbrodni ówcześni wskazywali także wielkopolskie rody Nałęczów i Zarębów.

Król stał się męczennikiem idei zjednoczenia Polski, zaś jego zabójstwo wzmogło antyniemieckie nastroje w dzielnicy. Następcą Przemysła miał być książę Henryk Głogowski, jednak z powodu niechęci do Niemców, którymi książę otaczał się na dworze, możni wybrali na księcia Władysława Łokietka.

Autorem tekstu Koronacja Przemysła II w gnieźnieńskiej archikatedrzejest PM. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0

Czytaj też:
Polski król długi czas odmawiał objęcia tronu. Co chciał w ten sposób osiągnąć?