Kazimierz Wielki założył uniwersytet, Władysław Jagiełło go odnowił. Dziś mija 620 lat od tego wydarzenia

Kazimierz Wielki założył uniwersytet, Władysław Jagiełło go odnowił. Dziś mija 620 lat od tego wydarzenia

Dodano: 
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński Źródło: Wikipedia / Mach240390/CC BY 3.0
26 lipca 1400 r. Władysław II Jagiełło zainaugurował działalność odnowionej Akademii Krakowskiej, ufundowanej 36 lat wcześniej przez Kazimierza Wielkiego. Powstanie placówki było w dużej mierze zasługą zmarłej w 1399 r. królowej Jadwigi, która przeznaczyła na nią w testamencie swoje szaty, pieniądze i klejnoty.

26 lipca 1400 r. Władysław Jagiełło wydał dokument, w którym odnowił w Krakowie uniwersytet. Jego pierwszym po odnowieniu rektorem został Stanisław ze Skarbmierza. Wszechnica krakowska była zorganizowana na wzór paryskiej. Składała się z czterech wydziałów: teologicznego, prawniczego, medycznego i filozoficznego.

Pierwszy uniwersytet w Krakowie został powołany przez Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 r. Był drugim w Europie Środkowej - po praskim, założonym w 1348 r. Jednak po śmierci swego fundatora w 1370 r. podupadł i zaprzestał działalności. Próby jego wznowienia datują się od 1390 r. Był to proces długotrwały i skomplikowany.

Ważnym krokiem w kierunku powołania wszechnicy był dokument papieża Bonifacego IX z 1397 r., który zezwalał na założenie w Krakowie wydziału teologicznego. Odnowienie placówki było w dużej mierze zasługą zmarłej w 1399 r. królowej Jadwigi, która przeznaczyła na nią w testamencie swoje szaty, pieniądze i klejnoty. Dzięki nim wszechnica otrzymała budynek u zbiegu ulic Żydowskiej i św. Anny.

Do założenia placówki była potrzebna kadra naukowa. Wywodziła się ona w dużej części ze wspomnianego uniwersytetu praskiego. Najstarsza lista profesorów z 1404 r. wymienia ich 31. Wśród nich było wielu wybitnych uczonych, w tym Stanisław ze Skarbmierza, autor działa De belli iustis. Zawarł w nim pogląd, że wojną sprawiedliwą jest jedynie wojna obronna, i to wyłącznie w określonych warunkach. Z krakowską wszechnicą związanych było także wielu innych wybitnych prawników i teologów: Jan Szczekna, Mikołaj z Gorzkowa, Bartłomiej z Jasła.

Autorem tekstu Odnowienie fundacji Uniwersytetu w Krakowie jest BW. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Córka Kazimierza Wielkiego po latach została teściową Jagiełły. Kim była Anna Kazimierzówna?