Dziś Święto Chrztu Polski. 1055 lat temu ochrzczony został Mieszko I. Chodziło o ekspansję Niemców?

Dziś Święto Chrztu Polski. 1055 lat temu ochrzczony został Mieszko I. Chodziło o ekspansję Niemców?

Dodano: 3
Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa
Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa / Źródło: domena publiczna
Uznaje się, że 14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, tradycyjnie nazywany chrztem Polski. W tym roku po raz trzeci obchodzimy w Polsce z tej okazji Święto Chrztu Polski. Dlaczego Mieszko I 1055 lat temu przyjął chrzest?

Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z tych wczesnych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. W celu uczczenia tej daty, w 2019 roku ustanowił 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę – zgodnie z ówczesnym zwyczajem – w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

Kronikarz z XII w., Gall Anonim, twierdzi, że do przyjęcia chrześcijaństwa z Zachodu namówiła Mieszka jego żona, córka księcia czeskiego, Dobrawa. Książę zawarł z nią małżeństwo, licząc na przyjaźń z władcą Czech i wspólne działanie przeciw Związkowi Wieleckiemu – groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku. Z Czech przybyli także pierwsi misjonarze.

Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest?

Wielokrotnie w historiografii podkreślano też, że książę Polan obawiał się ekspansji niemieckiej, przed którą miało go uchronić porzucenie pogaństwa. Zagrożenie z tej strony istniało, o czym mogą świadczyć walki z margrabiami, jednak nie należy go wyolbrzymiać.

Być może jednak największe znaczenie miał chrzest dla wewnętrznej polityki państwa Polan, które podbijało sąsiednie plemiona, czczące lokalne bóstwa. Przyjęcie chrześcijaństwa sakralizującego władzę książęcą i królewską miało zintegrować młody organizm państwowy, umocnić władzę księcia.

Wraz z chrześcijaństwem zaczęła rozwijać się także administracja kościelna, dostarczająca wsparcia nie tylko duchowego, ale także w zakresie rządzenia, gospodarki i – co najważniejsze – w kwestii przyjmowania zdobyczy cywilizacji zachodniej.

Autorem tekstu Chrzest Mieszka Ijest KM. Artykuł został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Hołd pruski zakończył dwa i pół wieku zmagań Polski z Krzyżakami. Dziś rocznica

 3

Czytaj także