230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Sprawdź, ile wiesz o polskich konstytucjach!

230 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Sprawdź, ile wiesz o polskich konstytucjach!

Dodano: 
Kazimierz Wojniakowski, „Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja, 1791”
Kazimierz Wojniakowski, „Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja, 1791”
Dziś 230. rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja. Tego dnia obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dodatkowo rok 2021 został ogłoszony Rokiem Konstytucji 3 Maja. W Polsce obowiązywało wiele ustaw zasadniczych: marcowa, kwietniowa, PRL. Sprawdź w naszym quizie, jak dobrze znasz ich historię!

QUIZ:
Jak dobrze znasz polskie konstytucje? Sprawdź się w naszym quizie!

Konstytucja 3 maja

Święto Konstytucji 3 maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. Waga święta została podkreślona m.in. uczynieniem tego dnia wolnym od pracy. W kraju organizuje się szereg uroczystości i pochodów, które mają przypomnieć, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie tejże Konstytucji 3 maja 1791 roku. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia konstytucji Sejm już w zeszłym roku ogłosił rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

3 maja 1791 roku - Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 maja. Uchwalono ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę niepodległości na 123 lata.

Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Symbol wolności i dumy narodowej

Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.

Polakom nie zawsze było dane celebrowanie tego święta. Władze komunistyczne zakazały organizowania obchodów od 1946 aż do 1990 roku.