Narodziny polskiego harcerstwa. 110 lat temu powstały pierwsze polskie drużyny skautowskie

Narodziny polskiego harcerstwa. 110 lat temu powstały pierwsze polskie drużyny skautowskie

Dodano: 
Grupa skautów z Wieliczki w 1913 lub 1914 roku
Grupa skautów z Wieliczki w 1913 lub 1914 roku Źródło: Polona / domena publiczna
22 maja 1911 roku rozkazem Andrzeja Małkowskiego we Lwowie powstały pierwsze cztery drużyny skautowe. To jedna z symbolicznych dat oznaczających początek ruchu harcerskiego w Polsce.

22 maja 1911 roku rozkazem dziennym ustalono podstawy organizacyjne uformowanych w maju czterech drużyn skautowych.

Ich kierownictwo objęli: pierwszej lwowskiej naczelnika Kościuszki - Czesław Pieniążkowicz, drugiej lwowskiej naczelnika Chodkiewicza - Franciszek Kapałka, trzeciej lwowskiej pułkownika Platerówny (żeńskiej) - Olga Drahonowska (później Małkowska), czwartej lwowskej Mohorta - Andrzej Baternay.

Władzę nad drużynami objęła Komenda Skautowa z naczelnikiem Kazimierzem Wyrzykowskim na czele, która w grudniu przekształciła się w Związkowe Naczelnictwo Skautowe.

Z inicjatywą zorganizowania polskiego ruchu skautowego wyszedł Andrzej Małkowski, który wcześniej prowadził działalność społeczną w organizacjach sokolskich. W Sokole Macierzy we Lwowie prowadził kursy instruktorskie, na terenie Małopolski wygłaszał liczne odczyty.

Od skautów do harcerzy

Dla oddziałów skautowych Andrzej Małkowski przetłumaczył publikację Roberta Badena-Powella, która została wydana pod polskim tytułem Scouting jako system wychowania młodzieży. Przy współpracy Ignacego Kozielskiego Małkowski redagował także pismo „Skaut”.

Stopniowo ruch skautowy rozszerzył się na ziemie polskie zaboru pruskiego i rosyjskiego. W okresie I wojny światowej drużyny skautowe odegrały dużą rolę w walce o niepodległość. W 1918 r. drużyny skautowe i drużyny harcerskie połączyły się, tworząc Związek Harcerstwa Polskiego.

Autorem tekstu Powołanie we Lwowie pierwszych drużyn skautowychjest WL. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Nowe odkrycie na Westerplatte. Archeolodzy odkopali pozostałości symbolu bohaterskiej obrony

Źródło: Muzeum Historii Polski