Pierwsza kobieta, która została polskim królem. Na czele rycerskiej wyprawy odzyskała Ruś

Pierwsza kobieta, która została polskim królem. Na czele rycerskiej wyprawy odzyskała Ruś

Dodano: 1
Jadwiga Andegaweńska na obrazie Aleksandra Augustynowicza
Jadwiga Andegaweńska na obrazie Aleksandra Augustynowicza / Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
17 lipca 1399 roku zmarła Jadwiga Andegaweńska. To pierwsza kobieta, która została polskim królem. Jej małżeństwo z Władysławem Jagiełłą doprowadziło do unii z Litwą i chrztu tego kraju. Została zapamiętana przez swoją pobożność, wsparcie ubogich i działalność naukową zmierzającą do odnowienia Akademii Krakowskiej. Jan Paweł II ogłosił ją świętą.

Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski 16 października 1384 roku w wieku niecałych 11 lat. Dziedziczne prawo do polskiej korony otrzymała jako córka Ludwika Węgierskiego, który uzyskał je na mocy umowy zawartej z Kazimierzem Wielkim zmarłym bez uznanego prawnie męskiego potomka. Ludwik był siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego.

Co ciekawe Jadwiga już jako czteroletnie dziecko w 1378 roku została poślubiona ośmioletniemu Wilhelmowi Habsburgowi. Jednak zgodnie z prawem kanonicznym, małżeństwo byłoby w pełni ważne dopiero po jego spełnieniu, które miało nastąpić po osiągnięciu przez małżonków pełnoletności (a więc odpowiednio 12 i 14 lat). Żeby małżeństwo było ważne, oboje małżonków musiało wyrazić zgodę na jego fizyczne dopełnienie.

Jednak nie zważając na wcześniej zobowiązania, polscy panowie wybrali Jadwidze kolejnego męża, który miał przynieść jak największe korzyści Królestwu. Został nim wielki książę litewski Władysław Jagiełło, który w momencie zaślubin miał 38 lat, lub, jak podają niektóre badania, 24 lata.

Jadwiga była dziedzicznym królem Polski. Jagiełło na mocy układu w Krewie został wskazany na jej męża, a także miał zostać wybrany pełnoprawnym władcą. Elekcję Jagiełły na króla potwierdzono aktem wydanym w styczniu 1386 r. w Wołkowysku i na lutowym sejmie w Lublinie.

12 lutego 1386 roku Jagiełło przybył do Krakowa, następnie przyjął chrzest i poślubił Jadwigę. 4 marca 1386 roku Jagiełło został koronowany w katedrze wawelskiej. W ten sposób rozpoczęła się w Polsce tradycja królów elekcyjnych.

Jadwiga i Jagiełło, czyli dwóch równolegle panujących królów

Wróćmy jednak do samej Jadwigi. Mimo koronacji Jagiełło musiał liczyć się z niezwykłą pozycją żony – pierwszej polskiej kobiety-króla. Prawnie Jadwiga zajmowała równorzędną do swojego męża pozycję, a dodatkowo to ona była spadkobiercą praw do dziedziczenia tronu.

Źródło: WPROST.pl / Nowak A., „Dzieje Polski. Tom 3” / S. Szczur, „Historia Polski. Średniowiecze” / J. Wyrozumski, „Królowa Jadwiga” / muzhp.pl / POLONA
 1

Czytaj także