Czarnobyl – największa katastrofa elektrowni atomowej w historii. Dziś rocznica

Czarnobyl – największa katastrofa elektrowni atomowej w historii. Dziś rocznica

Dodano: 

Według oficjalnych danych, w wyniku chorób nowotworowych jakim uległo 60 tys. likwidatorów skutków katastrofy, zmarło ok. 5 tys. osób. Z kolei raport Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej szacuje liczbę wypadków raka tarczycy powstałych z powodu katastrofy na 10 000. Lekarze z tej organizacji uważają, że wciąż istnieje możliwość kolejnych 50 000 przypadków raka tarczycy. Dodatkowo, według ich raportu, w wyniku katastrofy doszło do 10 000 deformacji płodów i śmierci 5000 niemowląt. Jeszcze w 2005 roku milion dzieci i 2 miliony dorosłych posiadało na Ukrainie status osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy.

Najwyższe władze ZSRR w pierwszych dniach po katastrofie zdecydowały o zatajeniu informacji na jej temat. Wydano krótki komunikat, który w bardzo skąpy sposób odnosił się do sprawy. Mieszkańcy najbardziej zagrożonych napromieniowaniem Białorusi i Ukrainy dostali oficjalny nakaz uczestnictwa w pierwszomajowych defiladach. Dopiero 14 maja pierwszy sekretarz KPZR, Michaił Gorbaczow oficjalnie powiadomił o awarii i zapewnił w przemówieniu, że radzieckie władze opanowują sytuację.

Blok IV w Czarnobylu

Jednak na zachodzie od razu wykryto rozprzestrzeniającą się nad Europą radioaktywną chmurę. Zagrożenie potraktowano niezwykle poważnie i wdrożono działania, które miały zapobiec ewentualnym skutkom napromieniowania.

Katastrofa z pewnością osłabiła Związek Radziecki. Najbardziej z radzieckich republik ucierpiały Ukraina i Białoruś, której granica leży w pobliżu elektrowni. Według Michaiła Gorbaczowa ZSRR wydał równowartość 18 mld dolarów na działania związane z zamknięciem elektrowni i dekontaminację.

Mimo że pozostałe reaktory w czarnobylskiej elektrowni niedługo później wróciły do pracy, wstrzymano budowę innych radzieckich siłowni opartych na tej technologii. Znaczący wpływ na gospodarkę kraju miało wyłączenie z produkcji 784 320 ha gruntów rolnych i 694 200 ha lasów. A mówimy o jednych z najbardziej żyznych obszarów ZSRR.

Pod względem politycznym katastrofa przyczyniła się do upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Pokazała słabość państwa i podważyła wiarygodność komunistycznego systemu. Ukraińscy badacze podkreślają także jej znaczenie w dążeniu do niepodległości Ukrainy. Inną konsekwencją katastrofy, którą odczuwa się do dziś, jest panujący strach przed energetyką jądrową, który prowadzi do likwidacji elektrowni atomowych i obaw przed otwieraniem kolejnych tego typu obiektów.

Czarnobyl dziś

Ostatni pracujący reaktor elektrowni zamknięto dopiero w grudniu 2000 roku. W listopadzie 2016 nad miejsce katastrofy nasunięto nowe zabezpieczenie, które ma chronić okolicę przed promieniowaniem. Arka została sfinansowana dzięki pomocy zachodnich państw, w tym Polski. Osłona ma wytrzymać kolejne 100 lat.

Widok na nowy sarkofag i blok IV

Strefa wokół elektrowni w Czarnobylu do dziś jest zamknięta. Jednak w okolicznych domach można spotkać mieszkających dziko ludzi, utrzymujących się z rolnictwa, a sama elektrownia w Czarnobylu i opustoszała Prypeć stała się znaną na całym świecie atrakcją turystyczną, którą rok do roku odwiedzają tysiące turystów.

Powyższy tekst był pierwotnie opublikowany 10 maja 2019 roku.

Czytaj też:
Skażenie promieniotwórcze na terenie Polski? PAA walczy z fake newsami