Rozpad Związku Radzieckiego na Ukrainie. „Historia mogła potoczyć się inaczej”

Rozpad Związku Radzieckiego na Ukrainie. „Historia mogła potoczyć się inaczej”

Dodano: 
Ukraińcy świętują ogłoszenie deklaracji niepodległości. Zdjęcie zostało wykonane 24 sierpnia 1991 r. w pobliżu gmachu Rady Najwyższej Ukrainy w Kijowie.
Ukraińcy świętują ogłoszenie deklaracji niepodległości. Zdjęcie zostało wykonane 24 sierpnia 1991 r. w pobliżu gmachu Rady Najwyższej Ukrainy w Kijowie. Źródło: Wikipedia
W środę 24 sierpnia przypada 31. rocznica ogłoszenia przez Ukrainę deklaracji niepodległości od Związku Radzieckiego. O roli Ukraińców w rozpadzie komunistycznego imperium porozmawialiśmy z Tadeuszem Iwańskim, kierownikiem zespołu ds. Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie.

Rafał Borowski, „Wprost”: Jakie były nastroje na Ukrainie na przełomie lat 80. i 90., gdy wskutek polityki Michaiła Gorbaczowa Związek Radziecki zaczął chwiać się w posadach?

Tadeusz Iwański: Te nastroje społeczne były bardzo dynamiczne, jednak nie one były wówczas najważniejsze. Należy wyraźnie podkreślić, że Związek Radziecki nie był państwem demokratycznym i pomimo nastrojów społecznych kluczowe znaczenie miało stanowisko ukraińskiej nomenklatury partyjnej.

Ukraińska nomenklatura przyjęła strategię, że trzeba poczekać na dalszy rozwój wypadków. Była ona zainteresowana przede wszystkim wzmocnieniem swojej pozycji w ramach Związku Radzieckiego, a niekoniecznie ogłoszeniem niepodległości.