100 lat temu wybuchła I wojna światowa

100 lat temu wybuchła I wojna światowa

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wikipedia) 
Równo sto lat mija od pierwszego konfliktu, którego działania rozprzestrzeniły się po całym globie: Europie, Azji i Afryce. Przez cztery lata, w wyniku starć poległo 10 mln żołnierzy, a koniec wojny przyniósł całkowicie nowy układ sił w Europie.
Po miesięcznej zawierusze, wywołanej zamachem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, 28 lipca 1914 roku, Austro-Węgry oficjalnie wypowiedziały wojnę Serbii. Po tej decyzji, po stronie cesarstwa bądź Serbii stawały kolejne kraje Europy, połączone na początku XX wieku rozmaitymi zawiłymi sojuszami, które do tamtego momentu dawały względne poczucie bezpieczeństwa.

Przy wybuchu I wojny światowej, ważna rolę odegrały niesnaski pomiędzy poszczególnymi krajami – Francuzi chcieli odwetu na II Rzeszy (za zagarniętą wcześniej Alzację i Lotaryngię), Niemcy pragnęli nowego układu na terenach kolonialnych. Kwestia „zapalnika Europy”, czyli Bałkanów, gdzie o wpływy walczyli Rosjanie i Austriacy (a wcześniej jeszcze Turcy), ostatecznie popsuła relacje między krajami europejskimi.

Gdy tylko Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, ma miejsce „efekt domina” – kolejne kraje dołączały do dwóch bloków: Trójporozumienia (złożonego z II Rzeszy, Austro-Węgier, Carstwa Bułgarii i Imperium Osmańskiego), po drugiej stronie stała Ententa (czyli Rosja, Wielka Brytania i Francja). Już 1 sierpnia 1914 roku, II Rzesza wypowiedziała wojnę Rosji, a 3 sierpnia Francji.

Początkowy układ sił uformował się dopiero po tym jak wojska niemieckie, bez zgody rządu Belgii, przeszły przez terytorium tego kraju – to zmusiło Wielką Brytanię do reakcji i 4 sierpnia wypowiadają wojnę II Rzeszy. Tego samego dnia, Niemcy wypowiadają wojnę Belgii. 5 sierpnia oficjalnie Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji, a w odpowiedzi na tę decyzję, Francja (10 sierpnia) i Wielka Brytania (12 sierpnia) wypowiada wojnę Austro-Węgrom.

wikipedia