"Mam marzenie..."

"Mam marzenie..."

Dodano:   /  Zmieniono: 
Martin Luther King (fot. domena publiczna)
15 stycznia 1929 r. na świat przyszedł Martin Luther King, pastor i aktywista walczący o równość ras w Stanach Zjednoczonych. Słowa pamiętnego przemówienia „I have a dream” do dziś są znane przez miliony ludzi na całym świecie.
Działalność Kinga na szeroką skalę rozpoczęła się po wyczynie Rosy Parks, która odmówiła ustąpienia miejsca białemu obywatelowi w autobusie. Kobieta została wyrzucona z pojazdu. Po tym incydencie King nawoływał czarną ludność z Południa do bojkotu komunikacji miejskiej. Po roku władze ustąpiły.

28 sierpnia 1963 r., w setną rocznicę aktu emancypacyjnego wydanego przez Abrahama Lincolna, Martin Luther King wygłosił do 200 tys. tłumu zgromadzonego w Waszyngtonie przemówienie, które zaczął słowami: „Mam marzenie, że pewnego dnia naród nasz wzniesie się na wyżyny prawdziwego sensu swojej wiary i uzna za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi”. W następnym roku King otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

4 kwietnia 1968 r. pastor zginął w wyniku zamachu. Martin Luther King został zastrzelony w Memphis przez zawodowego przestępcę -  J. E. Raya.

rk, polskieradio.pl
 0

Czytaj także