Coraz mniej kombatantów

Coraz mniej kombatantów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Logo Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jak informuje "Nasz Dziennik” za wschodnią granicą Polski, pod opieką państwa znajduje się 700 kombatantów. Przed dekadą było ich 11 tys.
Jeszcze przed dekadą opieką państwa polskiego objętych było 11 tys. kombatantów mieszkających za wschodnią granicą Polski. Jednak z racji wieku kolejni bohaterowie odchodzą. Obecnie na terenie Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Estonii i Kazachstanu pozostaje ich około siedmiuset.

Każda z tych osób otrzymuje od polskiego rządu dodatek pieniężny o wartości ponad 400 złotych.  Oprócz tej formy pomocy weterani korzystają również ze świadczeń pieniężnych przyznawanych przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Są to świadczenia socjalne. Rocznie kwota jaką Urząd przyznaje na ten cel wynosi ok. 400 tys. zł

Nasz Dziennik