Kalendarium: 4 marca. Lennon stwierdza, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa

Kalendarium: 4 marca. Lennon stwierdza, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zobacz co wydarzyło się 4 marca w historii Polski i świata.
Wprost.pl
4 marca 1966 r. John Lennon stwierdza, że grupa The Beatles jest popularniejsza od Jezusa.
Słowa te padły w wywiadzie dla brytyjskiej gazety Evening Standard.

4 marca 1941 r. III Rzesza wprowadza Volkslistę na anektowanym przez siebie terenie Polski.
Volkslista dzieliła mieszkańców Polski na cztery kategorie, w zależności od tego, czy przyznawały się one do narodowości niemieckiej.

4 marca 1818 r. w Moskwie odsłonięto Pomnik Minina i Pożarskiego.
Mężczyźni wzniecili powstanie przeciwko polskim oddziałom stacjonującym w Moskwie, które zakończyło się sukcesem.

4 marca 1768 r. – Zawiązano i zaprzysiężono związek zbrojny konfederacji barskiej założonej 29 lutego.
Konfederacja miała na celu obronę wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej.

4 marca 1386 r. wielki książę litewski Jagiełło został koronowany na króla Polski.
Wcześniej, 15 lutego Jagiełło przyjął chrzest i oraz imię Władysław. Zapoczątkował panowanie dynastii Jagiellonów w Polsce.