Gen. Kutrzeba - świadek zamachu w Sarajewie, dowódca nad Bzurą

Gen. Kutrzeba - świadek zamachu w Sarajewie, dowódca nad Bzurą

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Gen. Tadeusz Kutrzeba (fot. domena publiczna)
15 kwietnia 1886 roku urodził się generał Wojska Polskiego Tadeusz Kutrzeba, dowódca Armii "Poznań" podczas kampanii wrześniowej 1939, który dowodził w bitwie nad Bzurą.
Tadeusz Kutrzeba swoją edukację wojskową rozpoczął bardzo wcześnie, bo w wieku 10 lat. Został wysłany do Wojskowej Szkoły Realnej w Wiedniu. Później studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Moedling na wydziale inżynieryjno-saperskim. Potem wrócił do Wiednia, by kontynuować dalszą naukę. Trafił do Akademii Sztabu Generalnego w stolicy Austrii.

Kutrzeba przebywał w Sarajwie od 1913 r. Rok później, był świadkiem jednego z najważniejszych wydarzeń XX wieku: zamachu na cesarza Franciszka Ferdynanda, którego dokonał Gawriło Princip. Gdy wybuchła I wojna światowa, Kutrzeba walczył w armii austriackiej. Wysłano go na front serbski, a później trafił na front rosyjski i włoski.

Czasy po I wojnie światowej: II Rzeczpospolita

Po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, Kutrzeba wrócił do kraju w randze kapitana. Do 1921 r., pełnił m.in. funkcje szefa sztabu przy Grupie Operacyjnej gen. Śmigłego-Rydza  Od Bitwy Warszawskiej z 1920 r. do końca wojny polsko-rosyjskiej Kutrzeba sprawował funkcję szefa sztabu 2. Armii. Później został wykładowcą taktyki ogólnej w Szkole Sztabu Generalnego. W listopadzie 1925 roku mianowano go szefem Biura Ścisłej Rady Wojennej i drugim zastępcą szefa Sztabu Generalnego.

Dalsze losy

W grudniu 1926 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego. Przez ponad 10 lat (od 1928 do 1939 r.) był komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Awansowano go do stopnia generała dywizji w marcu 1939 r.

Gdy wybuchła II wojna światowa, gen. Kutrzeba kierował Armią "Poznań" i dowodził w bitwie nad Bzurą - największym starciu kampanii wrześniowej, które trwało od 9 do 20 września 1939 r. Pod Bzurą polska armia poniosła porażkę z powodu zbyt wielkiej różnicy sił. Po bitwie gen. Kutrzeba udał się z częścią armii do Warszawy, gdzie mianowano go zastępcą dowódcy Armii "Warszawa". 27 września upoważniono go do wzięcia udziału w rozmowach kapitulacyjnych.

W październiku 1939 gen. Kutrzeba został wzięty do niewoli niemieckiej, w której przetrzymywano go do kwietnia 1945 roku. Po tym, jak został wyzwolony przez Amerykanów pojechał do Londynu, gdzie zmarł z powodu choroby nowotworowej 8 stycznia 1947 roku. W 1957 r. jego prochy przewieziono do Polski. Gen. Kutrzebę pochowano na w Alei Zasłużonych Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Wprost.pl

 1

Czytaj także