Szansa dla opozycjonistów z PRL? IPN chce im pomóc

Szansa dla opozycjonistów z PRL? IPN chce im pomóc

Dodano:   /  Zmieniono: 
Strajk w Stoczni Szczecińskiej (fot. By Stefan Cieślak (Archiwum autora) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons) 
Instytut Pamięci Narodowej zachęca opozycjonistów z PRL do tego, by Ci skorzystali z nowych przywilejów. Przygotowana została strona internetowa, na której można znaleźć szczegóły dotyczące wszystkich procedur.
W dniu 31 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 693). Nowe przepisy dają możliwość niesienia realnej pomocy tym osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

"Procedura przyznawania świadczeń jest skomplikowana i długotrwała, a na rozdysponowanie środków budżetowych, przewidzianych w 2015 r. na realizację tej ustawy (świadczenia i pomoc pieniężna), zostaną zaledwie 4 miesiące" - czytamy w komunikacie podpisanym przez prezesa IPN doktora Łukasza Kamińskiego.

Instytut Pamięci Narodowej zwrócił się także z apelem, by do Prezesa IPN zgłaszały się w pierwszej kolejności osoby najbardziej potrzebujące. IPN będzie przygotowywać zaświadczenia dla Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który będzie przyznawał świadczenia. Jak tłumaczy prezes IPN procedura wyrobienia takiego dokumentu może być czasochłonna.

Strona, na której byli opozycjoniści mogą szukać informacji to: www.ipn.gov.pl/opozycja

ipn.gov.pl