Angielska pomoc dla Powstańców? BBC ostrzegało hitlerowców

Angielska pomoc dla Powstańców? BBC ostrzegało hitlerowców

Dodano:   /  Zmieniono: 11
Esesmani z brygady Dirlewangera maszerujący ulicą Chłodną w kierunku Śródmieścia (fot. Bundesarchiv, Bild 101I-696-0426-22 / Leher / CC-BY-SA [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons)
10 sierpnia 1944 roku, angielska stacja radiowa BBC nadała informację, w której opisano zbrodnie hitlerowców podczas Powstania Warszawskiego. Nadano również ostrzeżenie,we wszystkich językach europejskich, w którym zawarto przestrogi dla Niemców dopuszczających się zbrodni wojennych.
W audycji poinformowano, że dowódcy Polskiej Armii Krajowej stwierdzili, iż niemieckie władze wojskowe "nie tylko rozstrzeliwują polskich jeńców wziętych do niewoli podczas działań wojennych w stolicy, lecz również wbrew wszelkim zasadom humanitarnym i prawu międzynarodowemu traktują w najbardziej nieludzki sposób ludność cywilną Warszawy".

Część o "nieludzkich sposobach traktowania ludności cywilnej Warszawy" odnosi się do tego co zrobili hitlerowcy na warszawskiej Woli. "Wojska niemieckie nachodzą całe dzielnice miasta, mordując z premedytacją mężczyzn, kobiety i dzieci, używając ich jako osłony dla swoich czołgów i wozów pancernych" - opisywało BBC działania niemieckiej armii na Woli.

"Narody Zjednoczone należycie ukarzą za..."

Nadany przez stację radiową komunikat zawierał też ostrzeżenie dla Niemców. "Ostrzega się niniejszym niemieckie władze wojskowe i cywilne oraz podległy im personel wojskowy i cywilny, że:

 - Wszelkie osoby, zarówno wojskowe, jak i cywilne, odpowiedzialne za nakazywanie lub wykonywanie tych okrucieństw, będą odnalezione i należycie ukarane przez zwycięskie Narody Zjednoczone

- Niemieckie władze wojskowe w strefie działań wojennych będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo i odpowiednie traktowanie polskiej ludności cywilnej w ogóle, a wziętych do niewoli żołnierzy Polskiej Armii Krajowej w szczególności".

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Przez 63 dni powstańcy walczyli z Niemcami. Powstanie Warszawskie zakończyło się klęską militarną, śmiercią prawie 200 tysięcy cywilów i zniszczeniem stolicy. Na rozkaz Adolfa Hitlera Warszawa miała zostać zmieciona z powierzchni ziemi. Po powstaniu Niemcy wypędzili z miasta kilkaset tysięcy warszawiaków.

Wprost
 11

Czytaj także