Piwnice dawnego MBP przeszły pod opiekę Muzeum Powstania Warszawskiego

Piwnice dawnego MBP przeszły pod opiekę Muzeum Powstania Warszawskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Tablica upamiętnijąca ofiary katowni MBP (fot.By Wistula (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W piwnicach gmachu, w którym obecnie mieści się resort, w latach 1945-1954 przetrzymywano działaczy podziemia niepodległościowego.

Piwnice Ministerstwa Sprawiedliwości były otwarte dla zwiedzających w godzinach 10.00-14.00. Ponadto zwiedzić można było Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów, gdzie przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej prezentowali historię Żołnierzy Wyklętych a Funkcjonariusze Służby Więziennej oprowadzali zwiedzających po nieznanych i nieudostępnianych dotąd pomieszczeniach m.in. miejscu straceń, podziemnym korytarzu łączącym historyczny pawilon X z budynkiem wykorzystywanym przez SB do przesłuchiwania więźniów, Izbie Pamięci. 

Piwnice resortu sprawiedliwości zostały przekazane pod opiekę Muzeum Powstania Warszawskiego. W podziemiach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego więzionom.in. gen. Emila Fieldorfa ps. „Nil”, Jana Rodowicza ps. "Anoda", prof. Wiesława Chrzanowskiego, Juliusza Bogdana Deczkowskiego ps. „Laudański” czy Henryka Kończykowskiego ps. "Halicz").

Przy ulicy Rakowieckiej 37 więzieni byli m.in. Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” czy Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”. 1 marca o godzinie 16.00 prezydent Andrzej Duda odda hołd pomordowanym w mokotowskim więzieniu bohaterom podziemia niepodległoświowego. 


 2

Czytaj także