Wiele historycznych wydarzeń miało miejsce w Wielkanoc. Wśród nich te przełomowe dla Polski

Wiele historycznych wydarzeń miało miejsce w Wielkanoc. Wśród nich te przełomowe dla Polski

Dodano: 
Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa
Jan Matejko, Zaprowadzenie chrześcijaństwa Źródło:domena publiczna
Wielkanoc była zawsze szczególnym dniem dla chrześcijan, a co za tym idzie również dla średniowiecznych władców, którzy tego dnia podejmowali ważne działania. Z drugiej strony, gdy jakieś wydarzenia w późniejszej historii miały miejsce w Wielkanoc, często zyskiwały nazwę od tego dnia. Co wydarzyło się w Wielkanoc?

Choć okres świąteczny jest okazją do oderwania się od codzienności, w historii możemy odnaleźć kilka ważnych wydarzeń, które miały miejsce właśnie w święta. To kilka najważniejszych z nich.

Chrzest Mieszka (tzw. chrzest Polski)

Najprawdopodobniej w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku Mieszko I, książę Polan, przyjął chrzest, tym samym wprowadzając rodzące się państwo polskie w krąg kultury chrześcijańskiej. Nie wiemy gdzie miało miejsce to wydarzenie – czy w Rzeszy Niemieckiej (Ratyzbonie?), czy też na ziemiach polskich, w Poznaniu, Gnieźnie lub na Ostrowie Lednickim. Decyzja ta miała swój wymiar polityczny, gdyż łagodziła konflikty z Cesarstwem i, wraz z małżeństwem Mieszka z Dobrawą, wiązała Polskę z Czechami. Sam książę nie spodziewał się, że jego czyn tysiąc lat później będzie uznawany za akt założycielski państwa polskiego...

Koronacja Bolesława Chrobrego
W Wielką Niedzielę, 18 kwietnia 1025 roku, Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski. Data nie była przypadkowa, gdyż w średniowieczu preferowano dokonywanie tego aktu właśnie w dniach świątecznych – szczególnie popularne było Boże Narodzenie (przykład dał tu Karol Wielki, z władców Polski koronowano wówczas Mieszka II i Bolesława II Szczodrego). Tak jak Mieszko I chrztem wprowadzał swoje państwo do świata chrześcijańskiego, tak jego syn w Wielkanoc 59 lat później wzmacniał władztwo Piastów, nadając mu (tracony i odzyskiwany później) status monarchii.

Odkrycie Wyspy Wielkanocnej
5 kwietnia 1722 roku admirał holenderski Jacob Roggeveen przybił do położonej 3,5 tys. kilometrów od brzegów Ameryki Południowej wyspy, zwanej w języki polinezyjskim Rapa Nui („Wielka Ziemia”). Holender, chcąc upamiętnić moment, w którym dokona odkrycia tego miejsca, nazwał wyspę „Wielkanocną”. Uznaje się ją za jedną z najdłużej odizolowanych wysp na świecie. Od końca XIX wieku wyspa należy do Chile. Mimo niewielkich rozmiarów i położenia na środku oceanu jest ona dobrze znana w świecie, a to dzięki setkom tajemniczych posągów z kamienia, poustawianych na całym terenie wyspy.

Powstanie wielkanocne w Irlandii
W Wielki Poniedziałek 24 kwietnia 1916 roku w Dublinie wybuchło powstanie irlandzkich rebeliantów skierowane przeciw władzy brytyjskiej. Na jego czele stanęli Patrick Pearse i James Connolly. Uczestnicy powstania wielkanocnego proklamowali powstanie Republiki Irlandii, ich zryw został jednak po sześciu dniach stłumiony przez Brytyjczyków. Rozkazali oni stracić przywódców buntu, co przysporzyło krytycznie ocenianym powstańcom sympatii Irlandczyków i wzmocniło siły dążące do uniezależnienie się Zielonej Wyspy. Powstanie wielkanocne stworzyło tym samym podwaliny pod odzyskanie niepodległości przez Wolne Państwo Irlandzkie w 1922 roku.

Ofensywa wielkanocna w Wietnamie
W Wielki Piątek 30 marca 1972 roku oddziały Ludowej Armii Wietnamu, sił zbrojnych komunistycznego Wietnamu Północnego, rozpoczęły regularny atak na terytorium zajmowane przez wojska południowowietnamskie i wspierające je oddziały amerykańskie. Tak zwana ofensywa wielkanocna, trwająca do października tego samego roku, była specyficznym działaniem komunistów – trwały już bowiem rozmowy pokojowe w Paryżu, celem Hanoi było więc wykrwawienie oddziałów Wietnamu Południowego i zajęcie jak największego terytorium. Natarcie prowadzone szerokim frontem z użyciem m.in. czołgów przyniosło atakującym ogromne straty: szacuje się, że zginęło od 40 do 75 tys. żołnierzy północnowietnamskich. Atak jednak odniósł skutek – komuniści zdobyli przyczółki do późniejszej końcowej ofensywy na Sajgon, zakończonej w kwietniu 1975 roku upadkiem Wietnamu Południowego.

Autorem tekstu Wydarzyło się w Wielkanoc jest Tomasz Leszkowicz. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Pisanka czy Wielkanoc: Co było pierwsze? Przedchrześcijańskie korzenie świątecznego symbolu