Barwy narodowe uchwalono w czasie powstania. Jaka jest historia polskiej flagi?

Barwy narodowe uchwalono w czasie powstania. Jaka jest historia polskiej flagi?

Dodano: 
Kobieta przypina biało-czerwona kokardę do konfederatki powstańca styczniowego z 1863 roku na obrazie Artura Grottgera
Kobieta przypina biało-czerwona kokardę do konfederatki powstańca styczniowego z 1863 roku na obrazie Artura Grottgera Źródło:Wikimedia Commons / domena publiczna
Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o kokardzie narodowej 7 lutego 1831 roku. W ten sposób po raz pierwszy oficjalnie określono polskie barwy narodowe. Był to jeden z pierwszych na świecie aktów prawnych regulujących kwestię barw narodowych.

Korzenie polskich barw narodowych sięgają królewskich herbów dynastii Piastów. To wtedy polscy władcy zaczęli używać jako swojego herbu białego orła na czerwonym tle. Biały orzeł w czerwonym polu utrzymywał się także w czasach Jagiellonów. Był to wtedy symbol wykorzystywany na tarczach oraz na chorągwiach królewskich i państwowych.

Historia polskich barw narodowych

Barwami królewskimi w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów była z kolei chorągiew złożona z trzech pasów: dwóch czerwonych umieszczonych w dole i na górze oraz przedzielającego je pasa białego, na których umieszczano zwykle czterodzielny herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Barwy biała i czerwona były używane też w proporcach przyczepianych do kopii polskich husarzy. W tradycji wojskowej wykształciły się z kolei stroje, a następnie mundury w kolorach białym, czerwonym i granatowym. Później takie barwy odróżniały też Polaków w wielonarodowych armiach walczących u boku Napoleona.

Jednoznacznie jako barwy narodowe kolory biały i czerwony zostały wykorzystane w pierwszą rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Podczas uroczystych obchodów damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie biało-czerwone szarfy.

Polskie barwy narodowe formalnie zostały po raz pierwszy określone w czasie powstania listopadowego. Od wybuchu powstania zaczęto używać różnych kokard jako symbolu walki o niepodległość. Jako znaku przynależności do zrywu niepodległościowego używano kokardy białej. Bardziej radykalne Towarzystwo Patriotyczne używało z kolei kokardy błękitno-biało-czerwonej. Używano też kokard dwukolorowych – biało-czerwonych.

Barwy narodowe uchwalono w czasie powstania

7 lutego 1831 roku na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego z Towarzystwa Patriotycznego, Sejm podjął odpowiednią uchwałę. Jako polskie barwy przyjęto kompromisowo barwy biało-czerwone.

„Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komissyi Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:

Artykuł 1.

Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Xięstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym

Artykuł 2.

Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.

Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 Lutego 1831 roku”

Uchwała była pierwszym w dziejach Polski i jednym z pierwszych na świecie aktów prawnych regulujących kwestię barw narodowych.

Polska flaga

Barwy biało-czerwone były od tej pory konsekwentnie używane w okresie zaborów jako narodowe barwy Polski. 3 maja 1916 roku już w formie flag, barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy użyte masowo dla uczczenia 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji. Samo powstanie współczesnych flag narodowych nie jest starym zjawiskiem, gdyż związane jest bezpośrednio z powstaniem państw narodowych, a więc można je datować dopiero od XVIII wieku.

Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi zostały uchwalone przez Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku. Od tamtej pory kolory biały i czerwony na polskiej fladze (chociaż w różnych odcieniach) potwierdzały kolejne władze państwowe. Do dziś flaga jest jednym z najważniejszych symboli Rzeczpospolitej, a co roku 2 maja w Polsce uroczyście obchodzony jest Dzień Flagi.

Czytaj też:
CNN zaliczyła sporą wpadkę. Wszystko przez flagę Polski
Czytaj też:
Biało-czerwona flaga nad Berlinem zawisła 2 maja. Polacy w szturmie stolicy III Rzeszy

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Pamięć Polski / muzhp.pl