Kochanka polskiego króla romansowała, a po rozstaniu spiskowała z jego konkurentami. Nie miała zahamowań

Kochanka polskiego króla romansowała, a po rozstaniu spiskowała z jego konkurentami. Nie miała zahamowań

Dodano: 
August II Mocny
August II Mocny Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
August II Mocny zasłynął z niezliczonej liczby kochanek, z którymi podobno doczekał się ponad trzystu nieślubnych dzieci. Jedną z jego oficjalnych metres była grafowa Esterle, która niejednokrotnie dała się królowi we znaki i spiskowała z jego politycznymi konkurentami.

Ze wszystkich kobiet, które zawróciły w głowie Augustowi II Mocnemu, najbardziej znana jest niewątpliwie Anna Konstancja Hoym, czyli słynna hrabina Cosel, którą pisarz Józef Ignacy Kraszewski uczynił główną bohaterką jednej ze swoich powieści.

Grafowa Anna Alojza Hiserle von Chodau zwana Esterle jest zdecydowanie mniej popularną postacią, chociaż jest historia również zasługuje na przypomnienie. Zarówno na dworze saskim, jak i polskim zapamiętano ją jako osobę próżną, chciwą i skłonną do intryg, a przy tym niedotrzymującą monarsze wierności. Kiedy król odtrącił ją i pozbawił wpływów, nawiązała kontakt z konkurującymi z nim o władze braćmi Sobieskimi, chcąc pozbawić byłego kochanka polskiej korony.

Nieszczęśliwa żona

Anna Alojza Maksymiliana Luiza von Lamberg, późniejsza grafowa Hiserle von Chodau, która znana była przede wszystkim pod nieco zniekształconym nazwiskiem Esterle, urodziła się 27 lipca 1678 r. Była córką grafa Kaspara Fryderyka von Lamberg-Kunstadt, szambelana cesarza Leopolda I Habsburga, i jego pierwszej żony Franciszki Teresy z domu Hiserle von Chodau. Hrabina Esterle była przedstawicielką arystokratycznego rodu von Lambergów z Górnej Austrii, którego rodowód sięgał XIII wieku. Miała starszego o trzy lata brata Karola Benedykta, pana na Stockern i Amerang, którego potomkowie do dziś mieszkają między innymi w Pradze i Monachium.

W marcu 1684 r. zmarła matka Anny Alojzy, Franciszka Teresa von Lamberg, a już 31 grudnia 1684 r. jej ojciec ożenił się z Marią Alojzą Teresą von Waldburg zu Zeil, z którą był związany jeszcze za życia pierwszej żony. Z drugiego małżeństwa doczekał się córki Marii Franciszki Izabeli, późniejszej żony Franza Antona von Weissenwolffa. Kaspar Fryderyk von Lamberg-Kunstadt zmarł 20 lipca 1686 r. w Brnie w wieku zaledwie 38 lat, a pieczę nad wychowaniem Anny Alojzy przejęła zapewne dalsza rodzina. Około 1695 r. krewni zaaranżowali małżeństwo hrabianki von Lamberg ze starszym od niej o 29 lat grafem Franciszkiem Michałem Hiserle von Chodau. Związek ten od samego początku był zupełnie nieudany, a słynąca z nietuzinkowej urody Anna Alojza w niedługim czasie zaczęła szukać wpływowych kochanków.