Pierwsza kobieta, która została polskim królem. Jagiełło musiał liczyć się z niezwykłą pozycją żony

Pierwsza kobieta, która została polskim królem. Jagiełło musiał liczyć się z niezwykłą pozycją żony

Dodano: 
Jadwiga Andegaweńska na obrazie Aleksandra Augustynowicza
Jadwiga Andegaweńska na obrazie Aleksandra Augustynowicza Źródło:Wikimedia Commons / domena publiczna
Jadwiga Andegaweńska była pierwszą kobietą w polskiej historii, która została królem. Jej małżeństwo z Władysławem Jagiełłą doprowadziło do unii z Litwą i chrztu tego kraju. Ale nie była tylko żoną króla Jagiełły – jej pozycja była wykorzystana także politycznie. Królowa Jadwiga zmarła 17 lipca 1399 roku.

Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski 16 października 1384 roku w wieku niecałych 11 lat. Dziedziczne prawo do polskiej korony otrzymała jako córka Ludwika Węgierskiego, który uzyskał je na mocy umowy zawartej z Kazimierzem Wielkim zmarłym bez uznanego prawnie męskiego potomka. Ludwik był siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego.

Jadwiga Andegaweńska dziedziczką polskiej korony

Co ciekawe Jadwiga już jako czteroletnie dziecko w 1378 roku została poślubiona ośmioletniemu Wilhelmowi Habsburgowi. Jednak zgodnie z prawem kanonicznym, małżeństwo byłoby w pełni ważne dopiero po jego spełnieniu, które miało nastąpić po osiągnięciu przez małżonków pełnoletności (a więc odpowiednio 12 i 14 lat). Żeby małżeństwo było ważne, oboje małżonków musiało wyrazić zgodę na fizyczne dopełnienie ślubu.

Jednak nie zważając na wcześniej zobowiązania, polscy panowie wybrali Jadwidze kolejnego męża, który miał przynieść jak największe korzyści Królestwu. Został nim wielki książę litewski Władysław Jagiełło, który w momencie zaślubin miał 38 lat, lub, jak podają niektóre badania, 24 lata.

Źródło: Nowak A., „Dzieje Polski. Tom 3” / S. Szczur, „Historia Polski. Średniowiecze” / J. Wyrozumski, „Królowa Jadwiga” / muzhp.pl / POLONA