Liczne odkrycia archeologów na budowie S19. Wśród nich 11 grobów sprzed tysięcy lat

Liczne odkrycia archeologów na budowie S19. Wśród nich 11 grobów sprzed tysięcy lat

Dodano: 
Źródło: Shutterstock / Openfinal
Trwa budowa drogi ekspresowej S19. Od marca na odcinku między Rzeszowem a Babicą pracują archeolodzy. Udało im się odkryć wiele znalezisk pochodzących ze średniowiecza, epoki brązu, a nawet neolitu.

Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Rzeszów Południe i Babica trwają badania archeologiczne, w trakcie których odkryto m.in. 11 grobów kultury ceramiki sznurowej – poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Archeolodzy na budowie S19 pod Rzeszowem

Rzeczniczka poinformowała, że pierwotny obszar badań archeologicznych na tym odcinku obejmował 261,5 ara na czterech stanowiskach zlokalizowanych w Niechobrzu, Lutoryżu (dwa stanowiska) i Babicy. – Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar do badań został poszerzony do 1 533,01 ara. W trakcie nadzoru archeologicznego odkryto też dodatkowe stanowisko w miejscowości Mogielnica o powierzchni 83,80 ara, które zostało poszerzone do 143,25 ara – podała Rarus.

Podczas prac archeologicznych odkryto obiekty pradziejowe związane z osadami, takie jak jamy osadowe, paleniska, dołki posłupowe, które datowane są na epokę neolitu i epokę brązu, epokę wpływów rzymskich, okresu lateńskiego, kulturę łużycką, kulturę przeworską, wczesnego średniowiecza, okresu nowożytnego oraz niekreślone chronologicznie.

Neolityczne groby odkryte na budowie

Jak zaznaczyła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, dodatkowo, na obszarze stanowiska w miejscowości Mogielnica, odkryto 11 grobów kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu, składających się z szybu wejściowego, jamy grobowej i łączącego je korytarzyka.

– Pierwotnie przykryte były nasypem kurhanowym, który nie zachował się do naszych czasów. Groby były bogato wyposażone w narzędzia krzemienne, grociki krzemienne do strzał, topory i siekiery kamienne. Ponadto znaleziono liczny materiał ceramiczny zdobiony odciskami sznura. Archeolodzy datują stanowisko na okres przełomu neolitu i epoki brązu (2600-2300 przed Chrystusem) – podała Rarus.

Jak podkreśliła rzeczniczka, groby bez wątpienia tworzyły cmentarzysko kurhanowe zlokalizowane na kilku sąsiadujących ze sobą wzniesieniach. Pochówki najczęściej były pojedyncze lub podwójne. W jednym przypadku udokumentowano szczątki trzech osób, jednak z bardzo słabo zachowanymi kośćmi.

Rarus podkreśliła, że wszystkie znaleziska zostaną teraz poddane wnikliwej analizie i szczegółowo opracowane przez specjalistów zajmujących się tym etapem pradziejów. – Materiały z badań zostaną przekazane do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – dodała.

Badania archeologiczne na odcinku S19 trwają od 10 marca br. Do tej pory zakończyły się tylko na jednym stanowisku w Niechobrzu. –Na pozostałych stanowiskach badania nadal trwają z uwagi na ich rozszerzenia, a także na problemy z dostępnością do terenu z powodu przebiegu przez teren stanowisk czynnej sieci gazowej wysokiego ciśnienia – zaznaczyła Rarus.

Badania archeologiczne wykonuje konsorcjum archeologiczne: APB THOR i Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

autor: Wojciech Huk

Czytaj też:
Unikatowe odkrycie archeologów na Śląsku. „W Europie Środkowej takie rzeczy nie są spotykane”

Źródło: Nauka w Polsce PAP