Budowali obwodnicę, trafili na szkielet 7-letniego dziecka. Archeolodzy o „zaskakującym odkryciu”

Budowali obwodnicę, trafili na szkielet 7-letniego dziecka. Archeolodzy o „zaskakującym odkryciu”

Dodano: 
Odkrycie archeologiczne podczas budowy obwodnicy Chełma
Odkrycie archeologiczne podczas budowy obwodnicy Chełma Źródło: Facebook / Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Szkielet 7-letniego dziecka w otoczeniu szkieletów zwierząt oraz prehistoryczne obiekty odnaleźli archeolodzy podczas budowy obwodnicy Chełma. Badania „wyjątkowego cmentarzyska” mają być kontynuowane.

W miejscowości Srebrzyszcze na budowie obwodnicy Chełma doszło do zaskakującego odkrycia. Archeolodzy natrafili na pozostałości osadnictwa sprzed około 4000-4500 tysiąca lat, w tym niezwykły, zachowany w dobrym stanie szkielet 7-letniego dziecka.

Niezwykłe odkrycie archeologów podczas budowy obwodnicy Chełma

Do znaleziska doszło podczas budowy obwodnicy Chełma stanowiącej kolejnym odcinek powstajacej drogi ekspresowej S12.

„Podczas badań archeologicznych odkryto dotychczas pozostałości osadnictwa z okresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Odkryto i wyeksplorowano kilkanaście obiektów mieszkalnych w typie półziemianek oraz kilka konstrukcji słupowych. Zebrano materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń ceramicznych” – informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, delegatura Chełm. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, fragmenty znalezionych naczyń są wstępnie datowane na lata od 700 do 400 lat p.n.e.

facebook

Ale to był dopiero początek znalezisk. Dwa tygodnie temu na terenie badanej osady dokonano zaskakującego odkrycia – natrafiono na pochówek szkieletowy dziecka w obstawie kamiennej oraz dwa groby zwierzęce.

Szkielet 7-letniego dziecka i szkielety zwierząt

„Szkielet dziecka w wieku prawdopodobnie około 7 lat, zachowany w dobrym stanie, został ułożony w linii E-W w pozycji skurczonej na boku. Dziecko wyposażone zostało w dwa naczynia ceramiczne, dwie siekierki wykonane z krzemienia narzutowego (wg opinii mgr. Andrzeja Bronickiego – z krzemienia rejowieckiego) oraz bursztynową ozdobę w postaci okrągłej plakietki z umieszczonym centralnie otworem” – informują naukowcy. „Z grobem dziecka od zachodu sąsiadował prostokątny obiekt grobowy, gdzie znajdowały się: bardzo dobrze zachowane szkielety ośmiu krów oraz dwóch owiec. W trzecim założeniu, położonym najbardziej na zachód, znajdowały się szkielety ośmiu dzikich świń” – dodają.

Teraz szczątki kostne dziecka zostaną poddane analizie antropologicznej, natomiast szczątki zwierzęce ocenie archeozoologa. Archeolodzy wiążą znalezisko z neolityczną kulturą amfor kulistych i datują pochówek na lata 2500-2000 p.n.e.

„Wyjątkowość odkrycia podkreśla fakt, iż w 1987 r. na północny wschód od miejsca odkrycia przebadane zostało przez mgr. Halinę Taras, mgr. Stanisława Gołuba i mgr. Wojciecha Ratajczyka inne założenie grobowe kultury amfor kulistych (stanowisko Srebrzyszcze 23). Składało się ono z grobowca skrzynkowego szkieletowego podwójnego: kobiety w wieku około 40 lat i mężczyzny w wieku około 30-40 lat oraz grobu zwierzęcego ze szczątkami psa oraz kością małego przeżuwacza (kozy/owcy) (w: Andrzej Bronicki Pierwsi pasterze III tysiąclecia p.Ch. Groby podgrupy wschodniolubelskiej kultury amfor kulistych. Obrządek pogrzebowy. Chronologia, Chełm, 2021)” – czytamy w komunikacie.

Archeolodzy przypuszczają, że na terenie Srebrzyszcza znajdowało się „wyjątkowe cmentarzysko kultury amfor kulistych”, którego pozostałości udało się właśnie odsłonić. Badania archeologiczne na trasie obwodnicy Chełma są kontynuowane.

facebook

Archeolodzy na budowie obwodnicy Chełma

Zgodnie z prawem przy budowach dróg krajowych i autostrad wymagana jest obecność archeologów. Przy okazji budowy obwodnicy Chełma, na zlecenie GDDKiA badania realizuje wyłoniony w przetargu Archeologiczny Serwis Konsultacyjno-Badawczy Mirosław Kuś. Badaniami kieruje mgr Marcin Przybyła i mgr Andrzej Lach.

Sama budowa obwodnicy w ciągu S12 rozpoczęła się w 2023 roku. Dwujezdniowa droga ekspresowa ominie miasto od północnej strony, a docelowo ma mieć 13,5 km długości.

„Mimo przerwy zimowej, wykorzystywane są sprzyjające warunki pogodowe. Obecnie na placu budowy trwają prace ziemne i porządkowe. Przygotowywane są wykopy oraz nasypy, budowane drogi technologiczne, przebudowywana jest infrastruktura techniczna oraz sieć wodociągowa. Powstają fundamenty pierwszych wiaduktów i betonowane są zbrojenia” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Czytaj też:
Archeolodzy wrócili do Jaskini Raj po 60. latach. Już drugiego dnia doszło do niesamowitego odkrycia

Czytaj też:
Na budowie metra znaleziono kości. Mogą mieć kilkaset lat

Opracował:
Źródło: WPROST.pl