Gierek objął władzę w Polsce na tle masakry. Grudzień ‘70 był gwoździem do trumny ekipy Gomułki

Gierek objął władzę w Polsce na tle masakry. Grudzień ‘70 był gwoździem do trumny ekipy Gomułki

Dodano: 
Edward Gierek w 1980 roku
Edward Gierek w 1980 roku Źródło: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 nl / Dutch National Archives, 2.24.01.04 / 930-9674
Edward Gierek zastąpił Władysława Gomułkę na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 20 grudnia 1970 roku. Krwawe wydarzenia Grudnia ’70 okazały się gwoździem do trumny poprzedniej ekipy rządzącej PRL.

Pozycja Władysława Gomułki zaczęła się chwiać już w 1964 r., kiedy to, po obaleniu Chruszczowa, nowe władze ZSRR pod przewodnictwem Breżniewa nie darzyły polskiego przywódcy pełnym zaufaniem. Gomułka miał tego pełną świadomość, dlatego też sam nosił się z zamiarem rezygnacji, lecz z powodu trudności wewnętrznych PRL w latach 1967-1970 nie zdecydował się na ten krok.

Gierek zastępuje Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC PZPR

Coraz szybciej postępująca niepopularność I sekretarza, początkowo w sferach inteligenckich, a potem również w szerszych kręgach społecznych, przyspieszyła jego ostateczny upadek. Wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu w 1970 r. okazały się gwoździem do trumny ekipy Gomułki i premiera Cyrankiewicza.

20 grudnia na VII plenarnym posiedzeniu KC PZPR opowiedziano się za wnioskiem Biura Politycznego o odwołaniu Władysława Gomułki i jego najbliższych współpracowników z Komitetu Centralnego. I sekretarzem mianowano jednego z najpopularniejszych działaczy - Edwarda Gierka, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach.

Był on przedstawicielem nowego pokolenia, mającego inne priorytety i odmienną wizję socjalistycznego państwa. Wnioskował on o przyjęcie do Komitetu Centralnego Edwarda Babiucha, Piotra Jaroszewicza, Mieczysława Moczara, Stefana Olszowskiego i Jana Szydlaka.

„Epoka Gierka”

23 grudnia Sejm powołał rząd z Jaroszewiczem jako premierem, a nowym przewodniczącym Rady Państwa został w miejsce Mariana Spychalskiego ustępujący premier Józef Cyrankiewicz, zastąpiony ponad rok później przez profesora historii Henryka Jabłońskiego. Mieczysław Moczar, mimo początkowego wyniesienia, również w niedługim czasie został usunięty ze stanowiska w KC oraz szefostwa ZBoWiD (Związku Bojowników o Wolność i Demokrację).

W wyniku generalnej przebudowy najwyższych kadr państwa swoich stanowiska utraciło 75% I sekretarzy wojewódzkich i 53% sekretarzy, 45% I sekretarzy powiatowych, a także 61% ministrów, 62% kadr kierowniczych w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, 35% wiceministrów, 25% kierowników instytucji centralnych, 50% przewodniczących wojewódzkich i 30% powiatowych rad narodowych. Był to wyraźny sygnał, że w dziejach PRL nastąpiła nowa epoka, trwająca przez następne dziesięć lat, aż do powstania „Solidarności”.

Tekst Edward Gierek I sekretarzem KC PZPR autorstwa M. G.-K.został pierwotnie opublikowany na stronie Muzeum Historii Polski. Materiał opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
„Gierek” z datą premiery i nowymi zdjęciami. Na ekranie plejada gwiazd

Źródło: Muzeum Historii Polski
 0

Czytaj także