Dziś Dzień Nauczyciela. Dlaczego obchodzimy go 14 października?

Dziś Dzień Nauczyciela. Dlaczego obchodzimy go 14 października?

Dodano: 
Biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, pierwszy prezes KEN
Biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, pierwszy prezes KEN / Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
W obliczu pierwszego rozbioru sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów podjął wysiłek reformy państwa, obejmujący również zmianę systemu kształcenia. Do realizacji tego celu 14 października 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. Była to jedna z pierwszych w Europie państwowa instytucja oświatowa.

Komisji Edukacji Narodowej udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować zbiór przepisów szkolnych. Komisja zajęła się domowym kształceniem dziewcząt, a także zainicjowała powstanie sieci szkół parafialnych dla chłopów.

Powołane przez nią Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zreformowało programy i metody nauczania, wydało nowoczesne podręczniki. Kształcenie miało dawać praktyczne umiejętności, dlatego ograniczono nauczanie łaciny, a wprowadzono przedmioty przyrodnicze, fizykę, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych.

Działalność KEN została uznana za jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski w czasach oświecenia, a jej patriotyczno-obywatelskie wychowanie dało pozytywne efekty zwłaszcza w dobie zaborów. Obecnie w rocznicę powołania KEN obchodzony jest Dzień Nauczyciela.

Artykuł zatytułowany Utworzenie Komisji Edukacji Narodowejzostał pierwotnie opublikowany na stronie Muzeum Historii Polski. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Początek obrad Sejmu Wielkiego. Błąd rosyjskiej dyplomacji doprowadził do uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 0

Czytaj także