8 marca 1968 roku. Zawieszenie wystawiania „Dziadów” spowodowało protest studentów UW

8 marca 1968 roku. Zawieszenie wystawiania „Dziadów” spowodowało protest studentów UW

Dodano: 
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski Źródło: Wikipedia / Minimus/domena publiczna
8 marca 1968 roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego zbuntowali się przeciw władzy. Protest miał związek z nakazem zawieszenia przez Teatr Narodowy wystawiania „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Studenci zgłaszali postulaty likwidacji cenzury, przywrócenia państwa prawa i odsunięcia od władzy reżimu Gomułki. Manifestacja została brutalnie rozpędzona.

Demonstracja, w której udział wzięło ok. 1200 osób, rozpoczęła się o godzinie 12. Po odczytaniu rezolucji, w których studenci przedstawili swoje postulaty, odbyło się spotkanie z prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego Zygmuntem Rybickim. W skład delegacji studenckiej wchodzili: Ryszard Bugaj, Marcin Król, Michał Osóbka-Morawski, Barbara Toruńczyk, Irena Lasota oraz Jadwiga Staniszkis.

Postulaty studentów miały związek z nakazem zawieszenia przez Teatr Narodowy wystawiania „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Po ostatnim przedstawieniu, które odbyło się 30 stycznia 1968 r., studenci skandując hasła „Niepodległość bez cenzury”„Chcemy kultury bez cenzury” przeszli pod pomnik Mickiewicza.

W rezolucjach studenci sprzeciwiali się naruszaniu konstytucji PRL i zawieszeniu „Dziadów”. Domagano się również unieważnienia decyzji o relegowaniu z UW Adama Michnika i Henryka Szlajfera oraz umorzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko innym studentom, którzy uczestniczyli w manifestacji przeciwko zdjęciu z afisza Dziadów.

Drugą rezolucję odczytali Wiktor Górecki i Mirosław Sawicki. Popierano w niej postulaty Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

O 14.45 przez główną bramę UW wmaszerowały umundurowane oddziały milicyjne, zaś od ulicy Oboźnej cywile z pałkami. Manifestacja na Uniwersytecie Warszawskich została brutalnie rozpędzona, ale w ciągu kolejnych dni, pomimo represji władz, następowały kolejne wystąpienia w innych ośrodkach akademickich.

Władze PRL wystąpienia studenckie uznały oficjalnie za skutek syjonistycznej działalności agenturalnej, a wydarzenia marcowe stały się pretekstem do podjęcia działań antyinteligenckich i antysemickich.

Autorem tekstu Wiec studencki na Uniwersytecie Warszawskimjest WL. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Pokazowy proces Pileckiego. Rotmistrz stanął przed sądem z wyrwanymi na torturach paznokciami

Źródło: Muzeum Historii Polski