Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski. Śluby miały wzmocnić opór chłopów w trakcie potopu szwedzkiego

Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski. Śluby miały wzmocnić opór chłopów w trakcie potopu szwedzkiego

Dodano: 
Śluby Jana Kazimierza na obrazie Jana Matejki
Śluby Jana Kazimierza na obrazie Jana Matejki / Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
1 kwietnia 1656 r. odbyła się w katedrze lwowskiej uroczysta msza z udziałem króla Jana Kazimierza. Podczas nabożeństwa król wraz z senatorami złożył ślubowanie nazywane ślubami lwowskimi. Ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej i powierzył jej opiece mieszkańców Rzeczypospolitej. Obiecał także, że postara się chronić chłopów przed niesprawiedliwością i obciążeniami.

Lwowska uroczystość była ważnym wydarzeniem w czasach potopu szwedzkiego, czyli najazdu wojsk szwedzkich na Polskę, rozpoczętego latem 1655 r. Najeźdźcy szybko zajęli większość Rzeczypospolitej, a król polski był zmuszony uciekać na Śląsk. Rabunki i nakładanie przez Szwedów wysokich kontrybucji doprowadziło do powstania antyszwedzkiej partyzantki.

Wyznający luteranizm Szwedzi nie cofali się przed rabowaniem i bezczeszczeniem katolickich kościołów. Była to dodatkowa przyczyna wybuchu zbrojnych wystąpień, w których ważną rolę odgrywali chłopi. Jan Kazimierz postanowił powrócić do Polski. W Łańcucie zawiązała się przy królu konfederacja przeciw Szwedom. Walką przeciw najeźdźcom kierował Stefan Czarniecki.

W tym czasie król przybył do Lwowa, gdzie złożył uroczyste śluby. Ich celem było wzmocnienie oporu chłopów przeciw Szwedom. Król umacniał także przekonanie o religijnym charakterze konfliktu z wyznającymi protestantyzm Szwedami. Rozpoczął się powolny odwrót wojsk szwedzkich. Obiecał także, że postara się chronić chłopów przed niesprawiedliwością i obciążeniami. Jednak po zakończeniu walk Jan Kazimierz nie dotrzymał złożonej chłopom obietnicy.

Tekst Śluby lwowskie Jana Kazimierzaautorstwa BW został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Historycy: Epidemia koronawirusa z roku 2020 nie jest zjawiskiem wyjątkowym

 0

Czytaj także