Trudna droga do odzyskania niepodległości. Te wydarzenia doprowadziły do listopada 1918 roku

Trudna droga do odzyskania niepodległości. Te wydarzenia doprowadziły do listopada 1918 roku

Dodano: 
Odzyskanie niepodległości
Odzyskanie niepodległości Źródło:WPROST.pl
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jednak nim doszło do tego, że ta ważna data stała się symbolem polskiej niepodległości, wiele musiało się stać. Przypominamy najważniejsze wydarzenia.

Początek realnego odzyskiwania niepodległości rozpoczął się 5 listopada 1916 roku, gdy cesarze Niemiec i Austro-Węgier ogłosili odezwę, w której zapowiedzieli utworzenie państwa polskiego (niedawno obchodziliśmy setną rocznicę tego wydarzenia). Choć ten akt był przede wszystkim wymuszony przez sytuację międzynarodową, to sprawił on, że Polacy mogli dalej torować sobie drogę do niepodległości. Zwłaszcza, że dzięki niemu mogły powstać pierwsze fundamenty, zwłaszcza administracyjne, pod odrodzenie Rzeczpospolitej.

Właśnie dzięki temu aktowi, niedługo po jego ogłoszeniu, gdyż 14 stycznia 1917 roku, mogła rozpocząć swoją działalność Tymczasowa Rada Stanu - to pozwoliło na zaistnienie Królestwa Polskiego. W drugiej połowie 1917 r. Rada Regencyjna oficjalnie przejęła obowiązki głowy państwa - stało się to 12 września (oficjalnie objęła ona urząd 27 października).

Do przełomu doszło 7 października 1918 roku: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ogłosiła niepodległość Polski. To pociągnęło za sobą lawinę zdarzeń:

 • 18 października Hans von Beseler, Naczelny Dowódca Polskiej Siły Zbrojnej, uznaje zwierzchność Rady Regencyjnej nad Wojskiem Polskim
 • 19 października powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
 • 23 października powołano rząd Józefa Świeżyńskiego
 • 30 października Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność państwową do Polski
 • 31 października i 1 listopada rozpoczęło się rozbrajanie wojsk niemieckich i austriackich
 • W nocy z 6 na 7 listopada powstaje rząd Ignacego Daszyńskiego
 • 10 listopada do Warszawy przyjeżdża Józef Piłsudski, a Hans von Beseler formalnie przekazuje władzę Radzie Regencyjnej
 • 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje władzę nad wojskiem Piłsudskiemu
 • 12 listopada Józef Piłsudski otrzymuje misję utworzenia Rządu Narodowego, jednocześnie zostaje Naczelnym Wodzem
 • 14 listopada Rada Regencyjna zostaje rozwiązana, państwo trafia w ręce Piłsudskiego, który mianuje Daszyńskiego premierem
 • 17 listopada w miejsce Daszyńskiego powołany zostaje Jędrzej Moraczewski
 • 19 listopada nadana zostaje depesza notyfikująca (podpisana przez Piłsudskiego 16 listopada) powstanie niepodległego Państwa Polskiego

Czytaj też:
„Hołd Szujskich”. Gdy rosyjski car przysięgał posłuszeństwo polskiemu królowi