Ten dokument przypieczętował małżeństwo Jadwigi i Jagiełły. Był wstępem do unii Polski z Litwą

Ten dokument przypieczętował małżeństwo Jadwigi i Jagiełły. Był wstępem do unii Polski z Litwą

Dodano: 
Władysław Jagiełło, wizerunek z katedry wawelskiej, II poł. XV wieku
Władysław Jagiełło, wizerunek z katedry wawelskiej, II poł. XV wieku Źródło:Wikimedia Commons / domena publiczna
14 sierpnia 1485 roku wielki książę litewski Władysław Jagiełło wydął akt Unii w Krewie. Dokument opisywał jego zobowiązania wobec Królestwa Polskiego w zamian za małżeństwo z Jadwigą, która była już wówczas prawowitym królem Polski.

14 sierpnia 1385 r. na zamku w Krewie zawarto układ polsko-litewski. Wielki książę litewski Władysław Jagiełło obiecał, że ożeni się z wybraną na króla Polski Jadwigą, najmłodszą córką zmarłego króla polskiego Ludwika Andegaweńskiego, przyjmie chrześcijaństwo w obrządku katolickim, schrystianizuje Litwę oraz przyłączy swe ziemie do Królestwa Polskiego. W zamian za to miał zostać władcą Polski i Litwy.

Akt został potwierdzony pieczęciami braci litewskiego księcia: Skirgiełły, Korybuta, Lingwena i Witolda. W lutym 1386 r. Jagiełło wraz z innymi książętami przybył do Krakowa i został ochrzczony przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę. Jagiełło otrzymał na chrzcie imię Władysław. Wkrótce odbył się jego ślub z Jadwigą, a 4 marca koronacja.

Unia w Krewie

Przyczyn zawarcia unii przez Jagiełłę należy upatrywać w sytuacji politycznej Litwy. Od zachodu wzrastał nacisk Zakonu Krzyżackiego na ziemie litewskie, krzyżacy dążyli bowiem do podboju Litwy pod pretekstem konieczności jej chrystianizacji. Z kolei na wschodzie wzrastała potęga ruskiego księcia Dymitra Dońskiego.

Jagiełło potrzebował więc sprzymierzeńców w walce z wrogami zewnętrznymi. Strona polska z kolei była zainteresowana ekspansją na wschodzie, co bardzo zbliżało ją do Litwy. Zbliżał oba państwa również wrogi stosunek do Zakonu Krzyżackiego i jego ekspansji nad Bałtykiem.

Historycznego znaczenia unii należy upatrywać przede wszystkim w jej konsekwencjach kulturowych.

Artykuł zatytułowany Układ w Krewienapisał BW. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Od Jadwigi Andegaweńskiej do Anny Jagiellonki. Królowe, które odegrały ważną rolę w polskiej historii