Roman Dmowski. Kim był i jaki był jego udział w odzyskaniu niepodległości?

Roman Dmowski. Kim był i jaki był jego udział w odzyskaniu niepodległości?

Dodano: 
Roman Dmowski
Roman Dmowski Źródło:Wikimedia Commons / domena publiczna
Roman Dmowski to jedna z postaci kojarzonych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Kim był Dmowski i jaki był jego wkład w odbudowę państwa polskiego?

Roman Dmowski to postać, która odegrała jedną z kluczowych ról w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nazywany ojcem polskiej niepodległości, reprezentował kraj na konferencji w Paryżu w 1919 roku, na której ustalano nowy, powojenny ład. Dziś wiemy o nim znacznie mniej niż o Józefie Piłsudskim – niesłusznie, ponieważ wniósł ogromny wkład w odbudowę nowego państwa polskiego.

Kim był Roman Dmowski?

Roman Dmowski to polski polityk i działacz polityczny, minister spraw zagranicznych, twórca Narodowej Demokracji uważany za jednego z czołowych ideologów polskiego nacjonalizmu. Urodził się 9 sierpnia 1864 roku, w podwarszawskiej wsi Kamionek (dziś jest część dzielnicy Praga Południe), zmarł 2 stycznia 1939 w Drozdowie. Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej, miał kilkoro rodzeństwa.

W1875 roku rozpoczął naukę w III Gimnazjum w Warszawie, którą ukończył egzaminem maturalnym w 1886 roku. W 1881 roku założył organizację „Strażnica”, która miała stawiać opór postępującej rusyfikacji. Jej działalność opierała się na organizowaniu tajnych wykładów z literatury polskiej, historii i geografii.

Po zdanej maturze Roman Dmowski podjął studia na wydziale fizyczno-matematycznym na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je po czterech latach, obronił rozprawę naukową. Później wyjechał do Paryża, gdzie w 1891 roku podjął kolejne studia.

Po powrocie do kraju zajął się działalnością polityczną. W 1893 roku założył Ligę Narodową, która zaczęła organizować manifestacje narodowe i patriotyczne. W sierpniu 1893 roku został aresztowany, a następnie zesłany do Mitawy, skąd zbiegł do Lwowa.

Roman Dmowski a Narodowa Demokracja

Roman Dmowski był współzałożycielem i ideologiem Narodowej Demokracji, często określanej skrótem „Endecja”. Narodowa Demokracja, którą Dmowski współtworzył na przełomie XIX i XX wieku, była ruchem nacjonalistycznym, który akcentował znaczenie polskiej państwowości opartej na jedności narodowej i katolicyzmie. Dmowski, jako jej główny ideolog, zajmował się tworzeniem szerokiej sieci organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych, które miały na celu wzmacnianie polskiej świadomości narodowej i przeciwdziałanie germanizacji oraz rusyfikacji na terenach zaboru pruskiego i rosyjskiego.

Po założeniu Narodowej Demokracji, Dmowski skupił się na działalności politycznej, publicystycznej i dyplomatycznej. W latach poprzedzających I wojnę światową był aktywnym uczestnikiem życia politycznego, będąc przeciwnikiem zarówno socjalistów, jak i polityki Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu Dmowski stał się jednym z głównych reprezentantów polskich interesów na arenie międzynarodowej.

Jaki był udział Romana Dmowskiego w odzyskaniu niepodległości?

Roman Dmowski był jedną z kluczowych postaci politycznych dążących do odzyskania niepodległości przez Polskę na początku XX wieku. Jako przywódca i współzałożyciel Narodowej Demokracji, ruchu znanego również jako "Endecja", odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu polskiej polityki narodowej, zwłaszcza w kontekście sytuacji międzynarodowej.

Dmowski był realistą politycznym i pragmatykiem, który koncentrował się na dyplomacji i pracy u podstaw, mając na uwadze cel, jakim była niepodległość Polski. Przedstawiał Polskę jako ważnego potencjalnego partnera w nowym porządku europejskim.

Jego udział w odzyskaniu niepodległości przez Polskę był szczególnie widoczny podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, gdzie pełnił funkcję głównego negocjatora polskiej delegacji. Dmowski, w przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego, którego głównym zainteresowaniem były kwestie wojskowe i niepodległościowe, skupiał się na zapewnieniu Polsce jak najkorzystniejszych granic i umacnianiu pozycji międzynarodowej.

Spięcia na linii Dmowski-Piłsudski

Dmowski i jego frakcja polityczna mieli inne poglądy na kształt niepodległego państwa niż Piłsudski i jego zwolennicy, co po odzyskaniu niepodległości przyczyniło się do głębokich podziałów politycznych wewnątrz kraju. Podczas gdy Piłsudski i jego obóz byli zwolennikami szerokiej autonomii poszczególnych regionów oraz wielonarodowego charakteru państwa polskiego, Dmowski opowiadał się za silnie scentralizowanym państwem z dominującą rolą elementu narodowego i katolickiego. Jego wizja Polski zakładała również ograniczenie wpływów mniejszości narodowych i wyznaniowych.

Czytaj też:
Święto Niepodległości. Czy 11 listopada musimy iść do kościoła?
Czytaj też:
Święto Niepodległości. Jak Polska odzyskała niepodległość i dlaczego świętujemy 11 listopada?