Były komendant MO oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

Były komendant MO oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

Dodano:   /  Zmieniono: 7
sąd (fot. Volker Witt/Fotolia.pl)
IPN skierował do sieradzkiego sądu rejonowego akt oskarżenia wobec byłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Sieradzu. Zarzuca się mu bezprawne pozbawienie wolności kilkudziesięciu działaczy opozycji w grudniu 1981 r.
Sławomirowi O. zarzuca się popełnienie 27 zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości. O. jako komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej przekroczył swoje uprawnienia wydając w nocy z 12 na 13 grudnia decyzję o internowaniu 27 osób, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”.

"W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej, które to zachowanie stanowi zbrodnię komunistyczną, będącą jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości – tj. o przestępstwa z art. 189 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 63 z 2007 r. poz. 424 z późn. zm.)." - poinformował naczelnik Komisji Dariusz Wituszko.

Sławomir O. podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia przedstawionych mu zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia, podając, iż podpisując decyzje o internowaniu był przekonany, że działał zgodnie z obowiązujący wówczas prawem. Oświadczył również, że z perspektywy czasu ubolewa nad tym, co się wówczas stało.

W piątek, do sądu rejonowego w Sieradzu IPN skierował akt oskarżenia wobec Sławomira O. Za zarzucone podejrzanemu przestępstwo z art. 189 § 2 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

ipn.gov.pl
 7

Czytaj także