Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętniające niezwykłą instytucję

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Święto upamiętniające niezwykłą instytucję

Dodano: 
Biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, pierwszy prezes KEN
Biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, pierwszy prezes KEN Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce każdego 14 października na pamiątkę powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Była ona pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w całej Europie instytucją władzy oświatowej o charakterze współczesnego ministerstwa edukacji.

W obliczu pierwszego rozbioru sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów podjął wysiłek reformy państwa, obejmujący również zmianę systemu kształcenia. Do realizacji tego celu 14 października 1773 roku powołano Komisję Edukacji Narodowej. Była to jedna z pierwszych w Europie państwowa instytucja oświatowa.

Dzień nauczyciela upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej

Komisji Edukacji Narodowej udało się stworzyć jednolity system szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować zbiór przepisów szkolnych. Komisja zajęła się domowym kształceniem dziewcząt, a także zainicjowała powstanie sieci szkół parafialnych dla chłopów.

Powołane przez nią Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zreformowało programy i metody nauczania, wydało nowoczesne podręczniki. Kształcenie miało dawać praktyczne umiejętności, dlatego ograniczono nauczanie łaciny, a wprowadzono przedmioty przyrodnicze, fizykę, historię, geografię, a także elementy nauk rolniczych i medycznych.

Działalność KEN została uznana za jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski w czasach oświecenia, a jej patriotyczno-obywatelskie wychowanie dało pozytywne efekty zwłaszcza w dobie zaborów. Obecnie w rocznicę powołania KEN obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, nazywany powszechnie Dniem Nauczyciela. Święto edukacji w tym dniu ustanowiono w 1972 roku.

Artykuł zatytułowany Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej został pierwotnie opublikowany na stronie Muzeum Historii Polski. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj też:
Trzeba będzie płacić za szkołę? Padają konkretne kwoty
Czytaj też:
Konstytucja 3 maja była rewolucją. „Robespierre też mówił o rewolucji w Polsce, chociaż z obrzydzeniem”

Źródło: Muzeum Historii Polski
 0

Czytaj także