Tajemnicza córka Mieszka I była matką wikińskich królów. Wspomniała o niej Elżbieta II

Tajemnicza córka Mieszka I była matką wikińskich królów. Wspomniała o niej Elżbieta II

Dodano: 
XIX-wieczne wyobrażenie Świętosławy i Olafa Tryggvasona
XIX-wieczne wyobrażenie Świętosławy i Olafa Tryggvasona Źródło: Wikimedia Commons / domena publiczna
Świętosława, Gunhilda, a może Sygryda Storrada? Mieszkówna, która została królową w Europie Północnej to jedna z najbardziej tajemniczych postaci, związanych z dynastią Piastów. Nie wiemy do końca, jak się nazywała, ilu miała mężów, ani kiedy się urodziła i zmarła. Mimo to pamięć o niej pozostaje żywa.

„Świętosława” (ujmijmy jej imię w cudzysłów, niżej wyjaśnimy dlaczego) wpisała się w niezwykle istotne wydarzenia polityczne wczesnośredniowiecznej Europy. Jej historia pełna jest dramatycznych zwrotów, ale też sukcesów, gdyż zachowane informacje, tworzą obraz kobiety cieszącej się wysoką pozycją i gotowej wyrażać własne zdanie.

Świętosława, Gunhilda czy Sygryda Storråda?

Jej postać pojawia się w źródłach pod różnymi imionami. W Polsce znana jest najczęściej jako „Świętosława”, choć badacze zaznaczali wątpliwości dotyczące tak zrekonstruowanego imienia. W Skandynawii pojawia się jako Gunhilda oraz Sigrid Storråda (Sygryda Dumna), przy czym nie ma pewności, czy jest to jedna, czy może dwie postaci, które w części opracowań zostały ze sobą utożsamione.

Historia Mieszkówny na europejskich tronach trafiła na karty zarówno literatury naukowej, jak i powieści historycznych. W 1996 roku, podczas przemówienia w polskim parlamencie, pośrednio odwołała się do niej Królowa Elżbieta, mówiąc: „Jeden z mych bardzo dalekich przodków, król Kanut, był siostrzeńcem waszego króla Bolesława Chrobrego”. Zauważmy, jak zręcznie udało się w tej wypowiedzi uniknąć wskazania imienia córki Mieszka i siostry Bolesława Chrobrego. Mógł być to zabieg nieprzypadkowy, gdyż dobrze zorientowana w historii dynastii królowa zapewne wiedziała o problemach, jakie mieli historycy z prawidłowym nazwaniem Piastówny.

Choć ustalenie właściwego imienia jednej z najbardziej znanych kobiet w dynastii Piastów może być niemożliwe, to uściślijmy, że chodzi o córkę Mieszka I i (najprawdopodobniej) Dobrawy, która urodziła się na przełomie lat 60. i 70. X wieku i znana jest dziś pod imieniem „Świętosława”. W ramach królewskiego mariażu została wydana za mąż. Za kogo? Na tym etapie zaczynają się pierwsze wątpliwości.